17 Haziran 2019 Pazartesi
10 bin mühendis istihdamına ihtiyaç var

10 bin mühendis istihdamına ihtiyaç var

Tarımsal eğitim öğretimin 173. yılı, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi tarafından Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törende konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi Başkanı Abdulkadir Deniz, “Ziraat Mühendisliği mesleği önemi giderek artan ve insanlarımıza daha iyi gıda temininde önemli bir role sahip bir meslektir. Ülkemizde ziraat mühendisleri şu anda aktif olarak kamuda ve özel sektörde görev yapmaktadır. İnsanın olduğu her alanda, kısaca kamuda ve özel sektörün her alanında ziraat mühendisleri görev yapmaktadır. Ancak ülkemizde ziraat mühendislerinin yapacağı oldukça fazla görev ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle yeni istihdam edilmesi gereken en az 10 bin ziraat mühendisine daha ihtiyaç bulunmaktadır. Tarım öğretiminin 173. yılında ülkemiz insanının sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmeleri konusunda en önemli sorumluluğu olan ziraat mühendislerinin, Dünya ve Türkiye'deki sorunları bilen ve buna göre tedbirler alabilecek formasyonda yetişmesi sağlanmalıdır” dedi.

TARIM KALKINMANIN ANA SEKTÖR GÖREVİNİ SÜRDÜRMEKTE

Tarımsal eğitim öğretimin 173. yılı, TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şubesi Başkanı Abdulkadir Deniz, “1846 yılında başladığı kabul edilen bugün 173. yılı kutlanan tarımsal yükseköğretim, günümüzde ülke genelinde 40 Ziraat Fakültesi ile önemini arttırarak devam ettirmektedir. Türkiye'nin geleceği tarıma ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesine bağlıdır. Bu yüzden tarımda bilimsel Ülkemizde tarım sektörü, toplumumuzun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, ülke genelinde istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, ihracat ürünleri ile ülkemize döviz getiren, milli ekonomimizin temel sektörlerinin başında gelmektedir. Bu yönüyle ele alındığında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda tarım, kalkınmanın hala ana sektör görevini sürdürmektedir. Ülkemiz ve Dünya’nın önünde duran temel sorunların başında, hızlı nüfus artışına karşın artırılamayan tarım toprakları ile insanların beslenmesi sorunu gelmektedir. Tarım yapılabilecek alanların nüfus artışına göre çoğaltılması mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yol ve yöntemlerin bulunması gerekmektedir. İşte bu bağlamda tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi daha da ortaya çıkmaktadır” dedi.

DÜNYA'DA GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YAŞANIYOR

Dünya'da gıda fiyatlarında artış yaşandığını belirten Deniz, “Tarım, doğanın kendiliğinden verdiğinin daha fazlasını elde etmek isteyen insanoğlunun, bilgisini ve emeğini kullanarak doğayla uzlaşmasıdır. Son yıllarda, tarım ve gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve yüksek oranlı artışlar özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin öncelikli konularından biri haline gelmiş, toplumsal huzursuzluklara kadar varan gelişmeler, bazı ülkeleri gıda fiyatlarındaki artışı sınırlamak üzere ciddi önlemler almaya zorlamıştır. Dünya'da gıda fiyatlarındaki artışın birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar kısaca, küresel ısınma ve bunun getirdiği kuraklığa bağlı olarak ürün arzında yaşanan sorunlar, biyoyakıtların üretiminin desteklenmesine bağlı olarak gıda dışı ürün talebi, gelişmekte olan piyasalara sahip ülkelerde hızlı büyümeden kaynaklanan refah artışı ve bunun getirdiği et ve süt talep artışı ve dolayısıyla yem bitkilerine olan talebin artması, mali piyasalarda mal borsalarına giren sermayenin yarattığı spekülatif etkiler ve ihracatçı ülkelerin ticareti kısıtlayıcı tedbirler uygulamaları sayılabilecektir. Ülkemizin gıda ihtiyacının güvence altına alınması için alınacak birçok tedbir bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

PROJE ÜRETECEK ÖNEMLİ MİKTARDA ZİRAAT MÜHENDİSİNE İHTİYAÇ VAR

Proje üretecek önemli miktarda ziraat mühendisine ihtiyaç olduğunu belirten Deniz, “Ülke hayvancılığımızın geliştirilmesinde çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri kaliteli, ucuz ve bol kaba yem ihtiyacının düzenli karşılanmasıdır. Hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem gereksinimini karşılamak için çayır-meraların ıslahı, yem bitkisi üretim alanlarının artırılması, ucuz ve alternatif diğer kaba yem kaynaklarının hayvansal üretime kazandırılması ve kaliteli kaba yem üretim tekniklerinin üreticilere aktarılması gerekmektedir. Ülkemizde miras hukukundan kaynaklanan tarım arazilerinin ve işletmelerinin bölünmesinin önlenmesi için yasal düzenlemelerin uygulaması bir an önce yapılmalıdır. Ülkemizin onaylanmış ve tüm kamuoyuna duyurulmuş Arazi Kullanım Planlaması bulunmamaktadır. Tarım alanlarının ve diğer sanayi ve yerleşim gibi tarım dışı kullanım alanlarının belirlenerek bir an önce kamuoyuna duyurulması ve bu plana bağlı kalınarak yatırımların ve yerleşimlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çok geç kalınmış bir plandır. Bu planın hayata geçmesi için önemli projeler geliştirilmektedir. Bu nedenle bu planlamada görev alacak ve proje üretecek önemli miktarda ziraat mühendisine ihtiyaç vardır. Bu konu üzerinde hassasiyetle durulmasında fayda vardır. Ziraat mühendisliği açısından, tarımsal proje geliştirme konusunda önemli istihdam alanları bulunmakta ve bu konuya olan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri konusunda (netcad, otocad) ziraat mühendislerinin kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. Ülkemizde ki projeler dünyada olduğu gibi bilgisayar üzerinden uydu teknolojileri kullanılarak yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKEN 10 000 MÜHENDİSE İHTİYAÇ VAR

Yeni istihdam edilmesi gereken en az 10 bin ziraat mühendisine daha ihtiyaç olduğunu belirten Deniz, “Ziraat Mühendisliği mesleği önemi giderek artan ve insanlarımıza daha iyi gıda temininde önemli bir role sahip bir meslektir. Ülkemizde ziraat mühendisleri şu anda aktif olarak kamuda ve özel sektörde görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarda çeşitli görev ve mevkilerde görev yapmaktadırlar. İnsanın olduğu her alanda, kısaca kamuda ve özel sektörün her alanında ziraat mühendisleri görev yapmaktadır. Ancak ülkemizde ziraat mühendislerinin yapacağı oldukça fazla görev ve sorumlulukları vardır. Bu nedenle yeni istihdam edilmesi gereken en az 10 000 ziraat mühendisine daha ihtiyaç bulunmaktadır. Tarım sektörünü yönetecek olanlarda nitelik ve niceliği belirlerken, önümüzdeki on yıllarda nüfus artış hızı, tarım alanlarının azalışı, gıda güvencesi ve kaliteye yönelme gibi etkenler göz önüne alınarak Ziraat Fakültesi sayısı, alınacak ve mezun edilecek öğrenci sayısı buna göre dikkate alınmalıdır. Tarım öğretiminin 173. yılında ülkemiz insanının sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşabilmeleri konusunda en önemli sorumluluğu olan ziraat mühendislerinin, Dünya ve Türkiye'deki sorunları bilen ve buna göre tedbirler alabilecek formasyonda yetişmesi sağlanmalıdır. Bu vesileyle ülkemiz tarımına katkı sağlayan herkese saygılarımızı sunarız” diye konuştu.

BAHRİ UÇAR

11.01.2019 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz