Referans Gazetesi

Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal hayata geçirilmeli

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, gıda masraflarının 2 bin lira ve üzerinde olduğunu belirten eğitimcilerin yüzde 19,8'i ek iş yaptığını, yüzde 82,6'sı da borcu bulunduğunu ifade etti.

  • 24 Kasım 2021
  • Haber Merkezi

Anket çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, anket sonuçlarının eğitimcilerin birçok sorun içinde boğuştuğunu gösterdiğini söyledi. Öğretmenlerin toplumda değerini kaybettiğini belirten Avan, Öğretmenlik Meslek Kanunun, mesleğin statüsünü yükseltecek, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitimin her alanında mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Avan, 3600 ek göstergenin mutlaka çıkarılması gerektiğini belirtti.

ÖĞRETMENLER EKONOMİK SIKINTI ÇEKİYOR

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sıkıntıları üzerine anket düzenleyen Türk Eğitim Sen, bu yıl da aynı çalışmayı 3-13 Kasım tarihleri arasında 13 bin 261 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirdi. Eğitim çalışanlarının ekonomik ve mesleki sorunları, yüz yüze eğitim süreçleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve toplu sözleşme sürecine ilişkin düşüncelerini de kapsayan anket çalışmasına 3-13 Kasım tarihleri arasında 13 bin 261 öğretmen katıldı. Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından yapılan ve bu yıl ‘24 Kasım Öğretmenleri Anlama’ adı verilen anket sonuçlarına göre, öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor. Anket sonuçlarına göre, borcunuz var mı sorusuna öğretmenlerin yüzde 82.6’sı ‘evet’ cevabını verdi. Yüzde 17.4’ü ise borcu olmadığını bildirdi. Borcu olanlara borç miktarları da soruldu. Yüzde 36.7’si borcunun 100 bin TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

İŞTE O ÇARPICI SONUÇLAR

Eğitim çalışanlarının, ekonomik ve mesleki sorunları, yüz yüze eğitim süreçleri, meslek mensuplarına yönelik şiddet ve toplu sözleşme sürecine ilişkin düşüncelerini de kapsayan anket çalışmasına, 3-13 Kasım'da 13 bin 261 öğretmen katıldı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 82,6'SI BORÇLU

Ankete katılan eğitimcilerin gıda masrafları 2000 TL ve üzerinde. Gıda masraflarının 2 bin lira ve üzerinde olduğunu belirten eğitimcilerin yüzde 19,8'i ek iş yaptığını, yüzde 82,6'sı da borcu bulunduğunu belirtti. Ek iş yaptığını belirten katılımcıların yüzde 44,4'ü özel ders verdiğini, yüzde 24,5'i tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, yüzde 9,3'ü ticaret yaptığını aktardı.

Katılımcıların yüzde 14,4’ü kripto para ile ilgilendiğini maaşlarının yetersizliği nedeniyle ek kaynak aracı olarak gördüğünü belirtmiştir.

ÖĞRETMENLERİ EN ÇOK GIDA VE AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLEDİ

Eğitimciler, "Son zamlardan sonra sizi ekonomik olarak hangisi etkiledi?" sorusunu, sırasıyla gıda fiyatları (yüzde 79,5), akaryakıt harcamaları (yüzde 53,4), elektrik/su/doğalgaz maliyetleri (yüzde 45,3), kredi ödemeleri (yüzde 29,2), kira ödemesi (yüzde 27,8) şeklinde yanıtladı.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 33,8'İ KİRADA OTURUYOR

Öğretmenlerin yüzde 59,2'si evlerinin kendilerine ait olduğunu belirtirken, yüzde 33,8'i kirada oturduğunu, yüzde 7'si de ailesinin evi olduğunu aktardı. Kirada oturduğunu ifade eden öğretmenlerin yüzde 38,3'ü kiranın maaşının yüzde 21 ila yüzde 30'una karşılık geldiğini belirtti.

FİZİKSEL MESAFEYİ KORUMAK ZOR

Katılımcıların yüzde 64,3’ü okullarında karantinaya alınan sınıfın olduğunu ifade ederken, yüzde 36,8’i yüz yüze eğitim başladığından beri okullarında 5 ve üzeri sınıfın karantinaya alındığını; yüzde 91,7’si karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitimin devam ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 78,3’ü yüz yüze eğitimde salgın açısından en çok sorun yaşadıkları konunun öğrenciler arasındaki fiziksel mesafenin sağlanamaması olduğunu; yüzde 63,3, temizlik ve güvenlik personelinin yetersizliği; yüzde 59,6, kalabalık sınıflar yüzde 26,2’sı hijyen ürünlerinin yetersizliği olarak sıraladı.

Uzaktan eğitim ve tam kapanmalar nedeniyle öğrencilerin yaşadığı sorunların ne olduğu sorusunu eğitimciler, "öğrenme kayıplarının olması (yüzde 20,67), dikkat ve motivasyon eksikliği (yüzde 17,66) ve okula karşı isteksizlik (yüzde 17,07) olarak yanıtladı.

Katılımcıların yüzde 94,75'i Kovid-19 aşısı yaptırdığını, yüzde 86,8'i yüz yüze eğitim başladığından beri hastalığa yakalanmadığını belirtirken, yüzde 13,2'si yakalandığını ifade etti.

ÖĞRETMENLER EN ÇOK “LİYAKATSİZLİKTEN” ŞİKÂYETÇİ

Araştırmaya göre; öğretmenler merkez ve taşra teşkilatlarında en çok liyakatsizlikten şikayetçi olduklarını ifade etti.

Yüzde 88,8 oranıyla mesleğin değer görmemesi ve saygınlığını kaybetmesini ifade ederken; yüzde 81,4’ü ücret ve özlük hakları olarak diğer ülkelerdeki meslektaşlarından daha geri bir noktada olmak; liyakatsizlik, kadrolaşma yüzde 46,2 olarak bildirildi.

Katılımcıların yüzde 32’si kurumunda sendikal ayrımcılığa veya siyasi, ideolojik baskıya maruz kaldığını aktardı.

Aynı zamanda eğitimcilerin yüzde 93,2’si MEB’e bağlı herhangi bir kadro için mülakat uygulamasının uygulanmasını uygun bulmazken yüzde 77’si gerekçe olarak yandaş kayırma yapıldığını işaretledi.

ÖĞRETMENLER OKULLARDA ŞİDDETTEN ŞİKAYETÇİ

Katılımcıların yüzde 27,7’si meslek hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir.  Bunların yüzde 51,5’i veliler, yüzde 27,1’i okul yöneticisi, yüzde 16,1’i öğrenci, yüzde 4,1’i meslektaşı olan öğretmen, yüzde 1,1’i de hizmetli, memur tarafından şiddete maruz kaldığını ifade etmiştir. Maruz kaldıkları şiddet türünün ise sözlü şiddet yüzde 58,5 olduğu ortaya çıkmıştır.

ÖĞRETMENLER MESLEKİ SAYGINLIĞIN GERİ KAZANDIRILMASINI İSTİYOR

Katılımcıların yüzde 69,3’ü öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygın bir meslek olarak görülmediğini düşünürken bunun yüzde 70’i siyasilerin tavırlarını yüzde 48’i toplumun; yüzde 42’si merkezi eğitim yöneticilerinin tutum ve davranışları olarak ifade etmişleridir.

Eğitim çalışanlarının beklentileri en çok sırasıyla, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının geri kazandırılması (yüzde 71,7), öğretmenlerin ücret sorunlarının çözülmesi (yüzde 58,1) 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi (yüzde 55,4) ve öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması (yüzde 40) olarak sıralandı.

EĞİTİMCİLER YIĞINLA SORUN İÇİNDE BOĞUŞUYOR

Türk Eğitim-Sen’in “24 Kasım Öğretmenleri Anlama” konulu anket çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan, anket sonuçlarının eğitimcilerin birçok sorun içinde boğuştuğunu gösterdiğini söyledi.

ÖĞRETMENLER YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR

Öğretmenlerin toplumda değerini kaybettiğini belirten Avan, “Öğretmenlik kutsal bir meslektir ama Cumhuriyetten bu yana öğretmenlik maalesef gereken değere ulaşmamıştır. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra maalesef öğretmenlere değer verilmemiştir. Atatürk öğretmen maaşının milletvekili maaşından daha yüksek olmasına işaret etmiştir ama bugün baktığımızda öğretmenin maaşı milletvekilinin maaşıyla kıyaslanamıyor. Öğretmenler şuanda yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Atanamamış öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve atanıp da geçinemeyen öğretmenler toplumda değerini kaybetmiştir. Tüm bunlara baktığımızda Öğretmenlik Meslek Kanun’un ne denli önemli olduğu gün gibi ortada. Öğretmene verilen değer Öğretmenlik Meslek Kanunu yasallaştırarak ortaya koyulmalı” dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU BİRAN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında çıkarılacağı söylenilen Öğretmenlik Meslek Kanunun (ÖMK) halen meclise gelmediğini belirten Avan, “Öğretmenlik meslek kanunu, mesleğin statüsünü yükseltecek, hak kayıplarına yol açmayacak şekilde derhal hayata geçirilmelidir” dedi.

EĞİTİMİN HER ALANINDA MÜLAKAT KALDIRILMALI

Eğitimin her alanında mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Avan, atama ve görevde yükselmelerde yazılı sınav, liyakat, bilgi ve birikimin esas alınması gerektiğini belitti.

ÖĞRETMENLERİ ŞİDDETE KARŞI KORUYACAK YASAL TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLMELİ

Ankette yer alan eğitimcilere yönelik şiddette dikkat çeken Avan, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak yasal tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE MUTLAKA ÇIKMALI, YENİ ATAMA YAPMALI

3600 ek göstergenin mutlaka çıkarılması gerektiğini belirten Avan, “3600 ek göstergenin mutlaka çıkmasını istiyoruz. Çünkü öğretmenler şuan geçinemiyor. MEB’in derhal 3600 ek göstergesini çıkartması, Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkartılmasını bekliyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunun çıkması öğretmenlerin daha değerli olmasını, öğretmenlerin problemlerinin çözülmesi ve öğretmen açığı olan illerde öğretmen açığının kapatılmasını sağlayacak. Öğretmen açığı probleminin Türkiye gündeminden kalkması için mutlaka meslek kanunu ve 3600 ek göstergenin çıkartılması gerekiyor. Ataması yapılmayan öğretmenlerin de sesine mutlaka kulak verilmeli. Milli eğitim Bakanlığı ve ülkemizi yönetenler mutlaka yeteri kadar öğretmeni derhal atamalı” diye konuştu.

BAHRİ UÇAR


Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
Küresel piyasalar yüksek oynaklık ortamında denge arıyor
Küresel piyasalar yüksek oynaklık ortamında denge arıyor
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
GTB İslahiye biberini tescilledi
GTB İslahiye biberini tescilledi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Yurt içi piyasalar TCMB Enflasyon Raporuna odaklandı
Yurt içi piyasalar TCMB Enflasyon Raporuna odaklandı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Türk-İş: Kamu işçisine ilave zam yolda
Türk-İş: Kamu işçisine ilave zam yolda
İhtiyaç sahiplerine 259 milyon liralık destek
İhtiyaç sahiplerine 259 milyon liralık destek
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar!
Bakan Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar!
Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı!
Sektörel Güven Endeksleri Açıklandı!
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Güneydoğu Anadolu'da en fazla ihracat hububat ve bakliyat sektöründe
Güneydoğu Anadolu'da en fazla ihracat hububat ve bakliyat sektöründe
Kar tatili rehabilitasyon merkezlerini vurdu!
Kar tatili rehabilitasyon merkezlerini vurdu!
Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor
Bitcoin'de sert düşüş devam ediyor
Küresel piyasalar Fed'in kararlarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in kararlarına odaklandı
GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik çağrısı
GSO Başkanı Ünverdi’den doğalgaz ve elektrik çağrısı
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı
Dolar bugün ne kadar?
Dolar bugün ne kadar?
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
TÜİK, 2021 yılı aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı
TÜİK, 2021 yılı aralık ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıkladı
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı!
İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı!
Brent petrolün varili 88 dolar seviyesinde
Brent petrolün varili 88 dolar seviyesinde
Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Maaşlar asgari ücret seviyesine yükseltildi
Maaşlar asgari ücret seviyesine yükseltildi
Merkez Bankası'ndan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
Merkez Bankası'ndan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Seyahat acentelerinde satışlar düştü
Seyahat acentelerinde satışlar düştü
Girdi maliyetlerin 2-3 kat arttı
Girdi maliyetlerin 2-3 kat arttı
GAPTARIM Ve Hayvancılık Fuarı 13. Kez kapılarını ziyaretçilere açacak
GAPTARIM Ve Hayvancılık Fuarı 13. Kez kapılarını ziyaretçilere açacak
Güneydoğu, Türkiye Tekstil İhracatından %23 Pay Aldı
Güneydoğu, Türkiye Tekstil İhracatından %23 Pay Aldı
GTO, gastronomi sektöründe standartları belirleyecek
GTO, gastronomi sektöründe standartları belirleyecek
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti
Türkiye'nin 2021'de yaş meyve sebze ihracatı 3 milyar doları geçti
Dolar bugün ne kadar?
Dolar bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Maliyetler düşürülsün destekler artırılsın
Maliyetler düşürülsün destekler artırılsın
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
“Çiftçiye, Gayrisafi Millî Hasılanın yüzde 1’i verilmesi lazım”
“Çiftçiye, Gayrisafi Millî Hasılanın yüzde 1’i verilmesi lazım”