2 Temmuz 2020 Perşembe
Avrupa’da Ramazan 2

Muhammed Özkılınç

Avrupa’da Ramazan 2

Önce şu tespiti yapalım. Sadece Avrupa değil, batı kültürüne mağlup olmuş ve ibahiye (sınırsız ahlaksızlık) anlayışını özümseyerek yaşayan tüm diyarlar, mahrumiyet bölgesidir. Buralar maddi açıdan ne kadar terakki etmişse, manevi açıdan o denli geri konumdadır. Bunu sadece batılı ülkeler için de söylemiyorum. Amerika, Japonya, Kanada, Latin Amerika, uzak doğu vd.

Madde araç olmaktan çıkıp amaca dönüşmüşse, manevi açıdan mahrumiyet başlamış demektir. Ne ki batı kültürüne boyun eğmiş olan ülke ve toplumlarda, manevi mahrumiyet çoktan zirveyi bulmuş durumdadır. Hazlar ve dolayısıyla manevi körlük altın çağını yaşıyorken, manevi yön dip yapmıştır. Zira madde manaya hizmet etmiyorsa, orada manevi çöküş var demektir.

Bunun sonucu olarak diyebiliriz ki, maddeyle mana, terazinin iki kefesi gibidir. Mana ağır bastıkça maddeyi tabulaştırma ve hazlara tapınma illetinden uzaklaşılır. Tam aksine; tapınırcasına hazlara yoğunlaşma ve maddeye ram olma ise, kişi ve toplumları mana fukarası yapar. 3. Dünya ülkeleri denen mazlumlar maddi açıdan ne kadar da muhtaçlar değil mi? İşte onları o hallere düşüren zavallı batılılar, manevi açıdan onlardan binler katı daha muhtaç ve acınacak durumdadırlar.

Bu acınacak hal, sadece aslen batılı olanlar için değildir. Onların kültürüne yenik düşmüş bizim insanımızda aynı acıklı tablo maalesef ziyadesiyle mevcuttur. Yani İslam medeniyeti gittiği yeri ne kadar aydınlatmışsa, batı kültürü de bir o kadar karartmıştır. Ne yazık ki çağımız, batı kültürünün hegemonyasında bulunduğundan, insanlığın karanlığa mahkûmiyeti de artarak devam etmektedir. Ama elbette bu böyle gitmez. Zira her gecenin bir sabahı mutlaka vardır. Ve şafak, karanlığın en zifirileştiği andan itibaren başlar.

Diyeceksiniz ki, bizim ülkemizde, anavatanda batı kültürüne yenik düşmüşler iyimi ki? Elbette değil. Şu an konumuz Avrupa ve batılı ülkeler olduğu için buradan bahsediyoruz. Kaldı ki; ister Anadolu olsun, isterse İslam diyarının her hangi bir köşesi olsun, oralardaki manevi çöküntü ve zifiri tabloların müsebbibi yine batı kültürü değil mi?

Tabi bu iç karartan tablonun yanında bir de iç ferahlatan tablolar var. Her şeye rağmen direnen ve gurbet diyarında İslam’ın temsilcisi olma çabasında olanlar var. Batı kültürünün tüm zifiri karanlıklarına direnen nurani çehreler… Bir yazarın “Ateşten Yanmayan Kelebekler” isimli kitabında anlattığı gibi… Evet, burada geleceğe ümitle bakmaya vesile olan öyle bir nesil de var elhamdülillah.

Belki hakkın temsilcisi konumundakiler; kadını erkeği, genci yaşlısıyla kemiyet olarak genele oranla çok azdırlar. Ama hak üzere sebat edenler, kemiyet olarak az olsalar da keyfiyet olarak nice çoklara galip gelebilirler. Bunu Allah (cc) çok net olarak ifade etmektedir. Kabataslak üç yüz kişilik Talut ordusunun, yüz bin kişilik Calut ordusuna galebesi malum.

“Talut orduyla birlikte ayrıldıktan sonra, "Doğrusu Allah sizi bir ırmakla deneyecektir, ondan içen benden değildir, onu tatmayan eliyle sadece bir avuç avuçlayan müstesna şüphesiz bendendir" dedi. Onlardan pek azı hariç, sudan içtiler. Kendisi ve kendisiyle olan inananlar ırmağı geçince, "Bugün Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok" dediler. Kendilerinin Allah'a kavuşacağını bilenler ise: "Nice az topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle üstün gelmiştir, Allah sabredenlerle beraberdir" dediler. Calut ve ordusuna karşı çıktıklarında, "Rabbimiz! Bize sabır ver, sebatımızı artır, inkâr eden millete karşı bize yardım et" dediler. Onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar; Davud Calut'u öldürdü…” (Bakara 2/249-251)

Ramazanı Ramazan Yapan güzelliklere örnekler:

Mukabele:

Bilindiği üzere mukabele, Resulullah (sav) ın bizzat Cebrail (as) ile uyguladıkları önemli bir sünnettir. Kur’an’ın Allah (cc) tarafından indirildiği şekilde muhafazası, ayet ve surelerin tertibinin doğru olarak tespiti ve bunun kontrolü için Cibril (as) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Resulullah (sav) a gelirdi. Resulullah (sav) Kur’ân ayetlerini Cibril'e (as) okurdu. Buna "arz" denir. Aynı ayetleri, mukayese için, bir de Cibril (as) okurdu ki buna da "mukabele" denir. Zaten lügat olarak mukabele, karşılık vermek demektir. Cebrail (as) Resulullah (sav) ın arz okuyuşuna karşılık vererek, o da okuyordu.

Cibril’in (as) Peygamber'e (sav) Kurân'ı her sene muaraza etmesinin gayesi, Allah'tan (cc) Peygamber'e (sav) vahy ettiği Kurân'ı kendisindekiyle karşılaştırmasıdır. Bunu da baki kalanın kalması, nesh olunanın gitmesi için bir pekleştirme, sabitliğini ebedi kılma ve bir koruma olarak yapıyordu. Bu maksat için Hz. Peygamber (sav), ömrünün son yılı içinde Kurân'ı Cibril'e (as)iki defa arz etti. Cibril (as)de Kurân'ı onunla böylece iki kere mukabele etti.

"Mukabele", Kurân'ın yazılması ve hafızlar tarafından ezberlenmesi dışında her sene tekrarlanan üçüncü ve önemli bir "koruma garantisi" niteliği taşımaktadır. Yani mukabele aynı zamanda “Bu "Zikri (Kurân'ı) biz indirdik, O'nun koruyucusu da elbette biziz." (Hicr, 9) ayetinin Asr-ı Saadet'te gerçekleşmiş olan ve bugün de devam etmekte olan bir mucizesidir.

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan Kuran-ı Kerim`in indirildiği bu kutlu ayda olmazsa olmazlardan biri de kalabalıkları Kuran`la birleştiren, yılın her döneminde gözlerin, kulakların, dillerin ister istemez haramlara bulaştığı Avrupa`da, en azından Kur`an ayında temizlenmek için en güzel yöntemlerden biride mukabelelerdir. Evet, Kur'an-ı Kerim ekmek gibi su gibi günlük ihtiyaçtır. Dolayısıyla yılın 12 ayında Kur'an’la hem hal olmak her mümin için gereklidir. İşin farkında olanlar bunu yapmaktadırlar. Ama her hayırlı amelde olduğu gibi Ramazanın bereketi, Kur'an’dan istifade konusunda da kendini gösteriyor.

Avrupa’da sadece DİTİB Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı bin cami mevcut. Ama değişik meşrep, cemaat ve cemiyetlerin her bir Cami, Tekke, Dergâh, semt kursu vb. binlerce yerlerin hemen hepsinde “mukabeleler” her Ramazan devam ediyor. Bu da Ramazana bambaşka bir bereket katıyor.

Birçok camide kadınlara ayrı, erkeklere ayrı mukabeleler okunuyor. Bizim Nürnberg’de bulunan Plera DİTİB Aksa Camiinde de Ramazanda öğle ve ikindi namazlarından bir saat önce başlayan iki mukabelemiz devam ediyor. Ama Recep ve Şaban aylarında da birer hatim okuduk. Devam edeceğiz inşallah. Subhaneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

21.05.2019 (Muhammed Özkılınç)

DİĞER YAZILAR

Haşhaşiliğin Yeni Uyuşturucusu TEKFİR

Her Çocuk Rızkıyla Gelir

Çocuk rahmettir berekettir

Karı Koca Rakip Veya Hasım Değildir

Tekfir Eşittir Tekebbür

Gıda Ve Nesli Bozma Felaketi

Irkçılık Batının Kanına İşlemiştir

Bizi Biz Yapan İslam’dır Soy ve Irk Değil

Ömrümüz Ramazan Ahiretimiz Bayram Olsun

Gelin Zalimlere Dur Diyelim

Yüce Değerler Kaynağı LEYLET-UL KADR

Derin Güçlerin Hipnozları mı İlahi Ordular mı?

Evde Ramazan’a İTİKAF Bereketi

LBGTİ+ Lanet Sebebidir

Yaşlılar Rahmet mi Azap mı?

Ramazan Eve Sığar (mı?)

Huzur da İslam’dadır Şifa da

Kun… Fe Yekûn.

La Galibe İllellâh

Ne Büyüksün Ey İslam 2

Ne Büyüksün Ey İslam!

Müzik Dans Değil Dua

Korona Virüs Sadece Öldürmek İçin Gelmedi

Musibetler Uyarı Ceza Mükâfat

Batıda Corona Cana Minnet

Yaşlılara Corona Budamı

Güneş Batıda Batar

Batı Nesiller Bataklığıdır

Batı İnsan Haklarının Neyi Olur

Ey Zalimler! Kaybedecek ve cehenneme sürüleceksiniz

Ayıdan Post Gavurdan Dost

Büyük Fırsat Üç Aylar

Cemaatler Göreve

Adaletin Bu mu Dünya?

Gün Bir Beraber Olma Günüdür

Şehit İmam Hasan el Benna

Şehitler Ölmez Ümmet Yıkılmaz

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta 2

Filistin İsrail Olmayacaktır Nokta

Her musibette çok hikmetler ve ikaz da vardır

Depremi Önceden Tespit

Kadın Düşmanı Batı Sözleşmesi

Kadın şiddeti

TOKİ Faiz Yerine Vadeli Satış Yapsın

Dost Dostu Isırmaz

Mekkeler Fetih Bekliyor

Katil Süleymani’nin Katli

Birlik Ama Nasıl? 2

Zamanlar ve mekânlar üstü bir silah DUA

Müslüman Etkilenmez Etkiler

Milli Kumar Piyango vs.

Kelime katliamları ve israf (Black Friday)

Anne baba hizmetçi değil efendidirler

Acemi Yuvanın Temeli Çürük Olur

Mücahitler Neden Müteahhit Oldu

Mücahitler neden müteahhit oldu

Kadem ve sayın yetkililer! yanlış yapıyorsunuz

Müzmin bekârlar diyarı batı 2

Bağdadi Öldürüldü mü?

Müzmin Bekârlar Diyarı Batı

Batasıca batı rüyası nereye kadar

Bilek Gücü Yetmez Dua Gücü De Lazım

Birlik rahmet bölünmek felakettir.

Bölen ve bölünen

Bir Şii’nin İtirafı

Neden Vekâlet Orduları?

Deprem İlahi İkaz

VaÜmmetaaah!!!

Kesintisiz islam eğitimi

Ayı Sevmesi Aslında Felakettir

Batı Batı Dedikleri

Ümmetin Kalesi Filistin

Cennetten bir köşe karadeniz

ABD vs. Batılılar Dost Görünümlü Azılı Düşmanlardır

Mutsuzlar Diyarı Batı 2

Mutsuzluklar Diyarı Batı

Osmanlıda Evlilik Kanunu

İstikamet Kolay Değil

Bayramlarımız Bayram Olacak Bir Gün

Hac Ama Nasıl?

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Rabbani alimlere sinsi hücumlar 1

Danışıklı döğüş 2

Birlik olmadan felah olmaz

Batı Virüsü Dünyevileşme 2

Batı virüsü dünyevileşme

Dine karşı modernizm

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 5

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 4

İhvanı müslimin’in çizgisi 3

İhvanı Müslimin’in Çizgisi 2

İhvanı Müslimin’in Çizgisi

İslam zilleti değil izzeti emreder

Şiileştirme tam gaz devam

Kudüs Tüccarı Şia 2

Kudüs Tüccarı Şia

Zulüm Bittiğinde Bayramlarımız Bayram Olacak

Zekât = Hikmet Bereket

Avrupa’da Ramazan 4

Avrupa’da Ramazan 3