10 Ağustos 2020 Pazartesi
Semer yarası!...

Enver Mıhcıoğlu

Semer yarası!...


Yeni siyasi oluşumlar peşinde koşanları, dıştan destekli anamuhalefet partisini, topluma Erdoğan nefreti aşılama gayretinde olanları, endişeli modernleri, güçlü lider alerjisi olanları ve benzerlerini bir zamanların İttihatçılarına benzetiyorum.
*
Gerçi Mehmet Akif Ersoy İttihatçı değildi ama o da o günün rüzgarına kapılarak Sultan Abdülhamid'e,

‘’Ortalık şöyle fena, böyle müzebzep işler,
Ah o Yıldız’daki baykuş ölmezse eğer.’’

Çoktan beridir vardı benim bir derdim,
Gideyim zalimi ikaz edeyim isterdim,

Kafes ardında hanımlar gibi Saikliydi Hamid,
Al-i Osman’dan bu korkaklık edilmezdi ümid.’’ dizeleriyle Padişaha "ver yansın" ediyordu.
**
Nihayet İttihatçılar Abdülhamid'i Yıldız Sarayından yaka paça edip indirdiler; yıl 1909. Ancak ülkeyi on yıl yönetemediler, batırdılar, nihayet 1918'de koca İmparatorluk yıkıldı.
*
İşte bir zamanlar Sultan Abdülhamid için "Ortalık şöyle fena, böyle müzebzep işler, Ah o Yıldız’daki baykuş ölmezse eğer." diyen aynı Mehmet Akif düştüğü yanlışı anladı ama, heyhat!
İş işten geçmiş şimdi:

‘’Giden semerciyi, derler, bulur muyuz şimdi?
Ya böyle kalfa değil, basbayağı muallimdi.

Nasıl da kadrini vaktiyle bilemedik, tuhaf iş;
Semer değilmiş o rahmetlininki devletmiş!’’ mısralarıyla pişmanlık çıkarıyordu.
*
Elbet Erdoğan da bir gün olur gider, zira devlet kimseye baki değil. Yeter ki devlet bu gidişten zarar görüp yara almasın. Biz düşen görev işi ehline teslim etmektir. Yoksa semer yarası sırtımızdan eksik olmaz...

3.12.2019 (Enver Mıhcıoğlu)

DİĞER YAZILAR

Bizde Abdülfettah es Sisi'ler yok mu?

Yürüyüş...

Aşağılık Maymunlar!

Ruhsuz kalan CHP!

Şovmen!

Barajı belki %5'e düşürecekler ama?..

Afroamerkalılar ve Filistinliler!

Heykel aklı!

Fetih ruhu!

Vazgeçmeyecekler...

Hülle!

Küresel finans sisteminin beslemeleri!

Dinde zorlama yoktur!

Antep'te devlet, gücünün yettiğine devlet!...

Peki, işimiz ne olacak?

Objektif bir Deniz Gezmiş bakışı..

Boş işler müdürü!

Şu maske meselesi!

Durum maalesef böyle...

Hainlik!

Toplum olmanın sorumluluğu!..

Vardır bunun da bir hikmeti!...

65'lik Günah keçileri...

Neredeyiz?

Mirac

Zavallılık!...

 Salgın hastalık ve kader!...

Düşmana gönderilen sinyaller...

Suriye Baasçılarının mezhebi: Nusayrilik nedir?

Türkiye Baasçıları!

Bir İslam Neferi: Hoca Ahmed Yesevi

Türkiye, İdlib'de taviz vermemelidir

Hisseli Harikalar Kumpanyası!

Maymuncuklar!

İran Mollaları başta kendi halkı olmak üzere, Şii hilâli kurmak hevesiyle Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı ve Yemen'i perişan etti.

Gıda güvenliği...

Ortadoğu'nu Yüz Yıl Savaşları!

Yavuz Hırsız!

Müslüman bir memlekette olmaması gereken bir yılbaşı klasiği!...

İsrail bayram ediyor!

Ben senin Cemaziyelevvelini bilirim!

Yaptırmam-Sattırmam!

Toplumun bozulması!

KHH Partisi!

İman kuşu!

Geçti Bor'un pazarı!

18 Ekim Türkiyesi!

Yeni dünya düzeninin kodları yazılıyor!

Yeni güç dengesi

Ah şu Suriyeliler!

Barış Pınarları

Enerji fiyatı ve nüfus artış oranının çarpanı?

İstanbul Finans Merkezi!

Türk gibi başla!

Sistemi revize etmek!

Suudi'lerin patriotları!

Vicdanlara hapsedilen din!

Güvenilmeyen müttefik ABD!

Yargı bağımsızlığı!...

Çok kötü oldu, çoook!

Ekonominin son umudu 3. çeyrekte

Türkiye buna mecbur!

Tercihimiz ne olur?

Siyasî fırsatçılık

Bu işler siparişle olmazmış!...

"Günahı açıktan işlemeyin!"

Teravih Namazı

Ahmet Davutoğlu

Tökezleme devri...

Hızlı hareket etmeliyiz!

Ahmet'in öküz dediği gün!...

Altay tankı ve Kılıçdaroğlu!

Oportünist!

Söz ola baş kestire!

Onlar artık Türk oldu!

İki salkım üzüm tanesi

Edep Ya Hu…

Yanlış iş

Aktivist hareket ve kitle toplumu

Bitirin şu pitbull meselesini...

Ulusal kimliğinden soyutlanan CHP!...

CHP'de sular durulmuyor

Uyuyan fitne!...

Teşekkürler!...

1998 Adana Mutabakatı!

Bekâ meselesi!

Zorbalıktır bunun adı!

Zümre egemenliği...

Erdoğan Trump farkı!

Parti taassubu!...

Antep'in siyasal gerçekliği!

Kâbe'nin yolları bölük bölük!

İki başlı Halep düdüğü!

Asker sınırda bekliyor

Ben yaptım oldu!

Yerelde devlet belediyedir!...

Ertuğrul Gazi'den sonra...

Şu poşet meselesi!

Gariptir şu insanoğlu!

Ruslar ayak sürütüyor...