Referans Gazetesi


İbrahim HALİL ER

07 Eylül 2021

Caferi mezhebi

İmamiler (Ceferiler) 12 İmam (İsna Aeşeriler) Mezhebi
Şiilerin sayıca en kalabalık kolunu oluşturan, “Ca’feriler” (İsna-aşeriler), hilafet (imamet)’in Hz.Ali ve onun Hz. Fatıma’dan gelen soyundan sadece oniki imama özgü olduğunu söylerler. Mezhebin temel akidesi İmam doktrini olduğu için onlara İmami de denilmiştir. Çünkü onlar, imamiyeti kabul etmeyi iman meselisine dahil ederler. Bunu kabul etmeyeni müslüman saymazlar, en mutedili şii saymaz diğer fırkaları delalet kabul ederler. Mezhebin Fıkıh doktirini de İmam_ı Cafer'e dayandığı için de bu mezhebe Caferi de denilmiştir. Mezhep 12 İmam-ı temel kabul ettiği için onlara 12 imam mezhebi denilmiştir. Caferi mezhebi fıkıhta imam-ı Caferi, akidede ise İmamiye'yi kabul ederler. Caferi akidesinin, doktrininin oluşmasında Mutezili mezhebinin büyük etkisi olmuştur. Bu konuyu da başka bir yazımda uzun uzun anlatırım inşaallah

İmamiye mezhebnin 12 imamı da şunlardır.
1- Ali b. Ebi Talib (ö. 40/660).
2- Hasan b. Ali (ö. 49/669).
3- Hüseyn b. Ali (ö. 61/680).
4- Ali Zeynelabidin (ö.92/710).
5- Muhammed Bakır (ö.114/731).
6- Ca’fer es-Sadık (ö. 148/765).
7- Musa Kazım (ö. 183/799).
8- Ali Riza (ö. 202/817).
9- Muhammed Cevad (ö. 220/835).
10- Ali el-Hadi (ö. 254/868).
11- Hasan el-Askeri (ö. 260/873).
12- Muhammed b. Hasan el-Askeri el-Mehdi.
Onikinci imam Mehd-i Muntazır (Beklenen Mehdi) olup gizlenmiş, ahir zamanda dünyaya dönecektir. Bu nedenle şia ile ehli sünnet arasındaki mehdi nazariyesi farklıdır. Şianın imam ilkesi bizin Feto ve hatta harun yahya gibi günümüzün ezoterik batıni fırkalarımı da etkilemiştir.


Bu makaleyi paylaş:
Captcha işaretlenmemiş.
Yazarın Diğer Yazıları
Arap isyanının arka planı ve ittihat terakki partisi

20 Eki 2021

Eğitim ve felsefe üzerine

19 Eki 2021

Cemal Paşa Filistin’deki Yahudileri Sürdü

16 Eki 2021

Eşinizi susturmayın

09 Eki 2021

Yunanlıların kökeni

05 Eki 2021

Cumhuriyet döneminin Türkçe ibadet projesi neden başarılı olamadı

02 Eki 2021

Cumhuriyetin dine bakisi ve islami protestanlastirma

01 Eki 2021

Hz. Yusuf'un annesi

29 Eyl 2021

Serbest piyasa ekonomisi ve islam ekonomi modeli uzerinde bir mulahaza

28 Eyl 2021

EĞİTİMDE NELER YAPABİLİRİZ?

18 Eyl 2021