Referans Gazetesi

Toplumsal sağlık için adalet!

Türk Tabipleri Birliği Gaziantep-Kilis Tabip Odası toplumsal sağlık için demokrasi ve adalet çağrısında bulundu. Yapılan basın açıklamasında, pandemi süreci ve aşılama sürecine değinildi.

  • 11 Mart 2021
  • Haber Merkezi

Pandeminin başlaması ile birlikte, sağlık çalışanlarının üzerinde büyük bir baskı olduğunu ve bu süreçte birçok can kaybı yaşandığını dile getiren Gaziantep-Kilis Tabipler Odası, yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyor, toplumsal sağlık için demokrasi ve adalet istiyoruz!

Pandeminin birinci yılında acı ve öfke ile doluyuz. Pandeminin tüm yükünü sağlık emekçilerinin üstüne yıktığınız, süreci yönetemediğiniz, bizleri koruyamadığınız için tükendik ve öldük. Suçlusunuz!

11 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan eyaletinde görülerek tüm dünyaya yayılan Sars-CoV-2 virüs enfeksiyonu kısa sürede DSÖ tarafından küresel alarm verilerek pandemi ilan edilmişti.   Ülkemizde ise ilk vakanın 11 Mart günü görüldüğü açıklanmıştır. Pandeminin başlangıcından bugüne kadar 117,5 milyonu aşkın kişi hastalanmış, 2,6 milyonun üzerinde insan ise ölmüştür. Virüsün ülkemize daha geç gelmesinin yarattığı iyimser hava, rakamlar üzerinde oynama, gerçek verilerin toplumla paylaşılmaması ve    gerekli önlemlerin zamanında alınmaması ile bir süre sonra ortadan kalkmış, turkuaz tablo kara tabloya dönüşmüştür. Bugüne kadar ülkemizde 2,8 milyonu bulan kişi hastalanmış, ölüm sayısı   resmi rakamlarla dahi 30 bine ulaşmıştır. Yitirdiğimiz 385 sağlık emekçisi ile dünyadaki en yüksek kayıp rakamlarına ulaştık.  Hepsini bugün saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Pandemi dünyada neoliberal özelleştirmeci sağlık politikalarının sonucu olarak artmış, birçok ülkede sağlık sistemi iflas etmiş, koruyucu ve toplumsal sağlık hizmetlerinden uzaklaşma sonucu salgın önlenemediğinden bugünkü acı tablo ile karşılaşılmıştır. Pek çok ülkeyi çaresizliğe mahkûm eden bu salgın, kamusal sağlık anlayışının yaşamsal önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizde ise tüm bunlara ek olarak salgın epidemiyolojik veriler ışığında değerlendirilmemiş, günlük politikalar ile yönetilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki siyaset ve ekonomi insan yaşamının ve bilimin önüne geçmiştir. Oysaki başka bir sağlık sistemi, başka bir dünya mümkündür”

Sağlık sistemi çökme noktasına geldi

Pandemi sürecinin gerekli şekilde yönetilemediği ve bulaş riskinin artarak sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini ifade eden Gaziantep-Kilis Tabipler odası tarafından, “Bir yıllık sürede ısrarla sosyal ve ekonomik destek ile toplumsal hareketliliğin kısıtlanması sağlanmamış, aktif sürveyans ve filyasyon bir yana, endikasyonu olan herkese dahi test yapılmamış, hastane tedavisi gerekmeyen hastaların izolasyonunda sorunlar yaşanmış, vaka sayılarının düşük gösterilmesi ile bulaş zinciri Sağlık Bakanlığı eliyle büyütülmüştür.  Kasım-Aralık aylarında ise sağlık sistemi çökme noktasına gelmiş, ancak sağlık emekçilerinin özverili ve canla başla çalışması sonucu tablonun olabildiği kadar kötüleşmesi önlenmeye çalışılmıştır.  Pandeminin sahada karşılanamaması sonucu 2. ve 3. basamak hastanelerde hasta yoğunluğu artınca servisler ve yoğun bakımlarda yer bulma sıkıntısı yaşanması üzerine boş alanlar yataklı servis veya yoğun bakımlara dönüştürülmüştür. Bu durum Gaziantep’te çıkan yangında yaşandığı üzere ölümleri arttırmıştır. Pandemi ülkemizde ve dünyada eşitsizlikleri gözler önüne sermiş ve artırmış, en fazla yoksul, işçi, işsiz, dar gelirli kesim hastalanmış veya ölmüştür.

Pandeminin ancak ortak akılla çözülebileceği bilinmesine rağmen iktidarın her şeyi ben bilirim, ben yaparım mantığı hâkim olmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu yapılanması olumlu karşılanmasına karşın başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere tüm sağlık meslek ve emek örgütlerini sürece dahil etmemesi, bilgi paylaşmaması ve şeffaf olmaması en büyük eksiklik olmuştur. İktidar pandemiyi fırsat bilerek antidemokratik uygulamalarını artırıp, bir basın açıklamasına dahi izin vermezken, tüm Demokratik Kitle Örgütleri, barolar ve derneklerin genel kurullarını iptal ederken, kendisi lebalep dolu salonlarda kongrelerini gerçekleştirip vatandaşa yasakladığı cenaze törenlerini kalabalıklarla yaparak pandeminin eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” Denildi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına karşılık salgının başlangıcından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından yeterince korunamama, salgını yönetmedeki başarısızlıklar sonucunda 150 binden fazla sağlık çalışanı hastalanmış ve 385’si vefat etmiştir.  Ağır çalışma koşulları hekim ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik yaratmıştır. İnsan hakları ve Uluslararası Çalışma Haklarına aykırı olarak emeklilik, izin ve istifa hakları ellerinden alınan sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşulları pandemi süresince kötüleşmiştir.

Aşılama adil koşullarda yapılmalı

Aşılama sürecinin eşitsizliklerden uzak, etik ilkeler ışığında ve adil koşullarda yapılmasının son derece önemli olduğunun bildirildiği, Gaziantep-Kilis Tabip Odası açıklamasında, “Pandemi döneminde şeffaf olmayan Sağlık Bakanlığı, aşı sürecinde de başarısız olmuş, süreci şeffaflıkla yönetememiş, toplumu tek aşıya mahkûm bırakmıştır. Hala ülkemizde kaç doz aşı alındığı, toplamda ne kadar alınacağı, aşıların ne zaman geleceği, başka bir firmadan aşı alınıp alınmayacağı, aşı firmalarına ne kadar ödeme yapılacağı gibi sorularımıza ne yazık ki bugüne kadar Sağlık Bakanlığı yanıt vermemiştir. Günlük aşı doz uygulaması çok yetersiz olup, bu gidişle ancak 2 yıla yakın bir sürede toplumun aşılaması yapılabilecektir. Aşılamanın eşitsizliklerden uzak, etik ilkeler ışığında, adil koşullarda yapılması esas olmalıdır.

Dünyada ve ülkemizde varyant virüs artışı hızla devam etmektedir. Son açıklanan haritada ülkemizin yarısından fazlası çok yüksek risk ve yüksek riskli iken ve yeni tedbirler alınması gerekirken kontrolsüz bir normalleşmeye gidilmiştir. Bunun sonuçları ne yazık ki hepimize tüm toplum olarak yeni bir pandemi artışı olarak yansıyacak, bu durum ise yeni hastalanma ve ölüm oranlarını da beraberinde getirecektir.

Buradan Sağlık Bakanlığına çağrımızı yineliyoruz. Bugün yapılması gereken kamusal ve toplumcu bir sağlık sisteminin gerekliliğini akıldan çıkarmadan; işçilerin, işsizlerin, yoksulların, esnafın yaşamlarının ve sağlıklarını olumsuz etkilenmesini engelleyecek kararlar ve destekler alınmasıdır. Toplumsal hareketliliğe ve iller arası geçişlere, illere göre varyant virüs analizi yapılıp yeterli test ile uygun izolasyon önlemleri alınarak epidemiyoloji bilimi ışığında düzenleme getirilmeli, aşı doz ve hız oranı arttırılarak toplumsal bağışıklık hızla sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Demokrasi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz

Hastalıklara neden olan bütün etkenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini ve toplumsal sağlık adına demokrasi ve adaleti savunacaklarını dile getiren Gaziantep-Kilis Tabip Odası, “Tıp eğitimi başta olmak üzere eğitimi niteliksizleştirenlere; yanlış politikalar sonucunda toplum sağlığını bozanlara, bir avuç yandaşı zenginleştirirken, derinleşen ekonomik krizin bedelini sağlık çalışanlarına ve topluma ödetenlere; demokrasinin en temel değeri olan ifade özgürlüğünü, hukukun üstünlüğünü yok sayan anlayışa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Toplumsal sorunlar da dahil hastalıklara neden olan bütün etkenlerle mücadele ederken, dün olduğu gibi bugün de hakikatin ve bilimin ışığında, korkmadan, hekimlik değerlerinin bize yüklediği sorumlulukla Toplumsal Sağlık için Demokrasi ve Adaleti savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son olarak 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bazı taleplerini dile getiren Gaziantep-Kilis Tabip Odası, şu ifadelere yer verdi:

14 Mart’ta Taleplerimiz;

  • COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.
  • Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.
  • Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın.
  • Emekliliğimize de yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımız iyileştirilsin.
  • Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.
  • Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, tıp eğitimini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin açılması durdurulsun.

Sağlık emek meslek örgütleri, tabip odaları ve hekimler olarak 14 Mart Tıp Haftası’nda sağlık ortamının tüm olumsuzluklarına rağmen sayısız eylem ve etkinliklerle “Yitirdiklerimiz gönlümüzde, taleplerimiz dilimizde” diyeceğiz.

Bir kez daha pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyor; hekimlik değerlerinden aldığımız güçle Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet talep ediyoruz.Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Gaziantep bu yaz su sorunu yaşamayacak
Gaziantep bu yaz su sorunu yaşamayacak
Dini değerlerimizi aşağılamak suç sayılmalıdır
Dini değerlerimizi aşağılamak suç sayılmalıdır
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep'teki tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü
Meteorolojiden açıklama: İşte soğuk ve kar yağışlı havanın biteceği tarih
Meteorolojiden açıklama: İşte soğuk ve kar yağışlı havanın biteceği tarih
‘Gazi’lerin buluştuğu unutulmaz tarihin 89’uncu yılı
‘Gazi’lerin buluştuğu unutulmaz tarihin 89’uncu yılı
Başkan Şahin Gaziler caddesinde incelemelerde bulundu
Başkan Şahin Gaziler caddesinde incelemelerde bulundu
 Vali Gül’den kritik uyarı!
 Vali Gül’den kritik uyarı!
Hayatını, hayat kurtarmaya adamak!
Hayatını, hayat kurtarmaya adamak!
Karayolları, ulaşıma açık ve kapalı yolları duyurdu
Karayolları, ulaşıma açık ve kapalı yolları duyurdu
Hesapsız yapılan işler, sorun yaratıyor!
Hesapsız yapılan işler, sorun yaratıyor!
"Çatılar 125 cm karı taşıyabilmeli"
"Çatılar 125 cm karı taşıyabilmeli"
Başkan Tahmazoğlu'ndan kan bağışı çağrısı
Başkan Tahmazoğlu'ndan kan bağışı çağrısı
Kışın her sabah içerseniz... Şiddetli öksürüğü anında iyileştiriyor!
Kışın her sabah içerseniz... Şiddetli öksürüğü anında iyileştiriyor!
Başkan Fadıloğlu, Atatürk’ün Gaziantep’e gelişini kutladı
Başkan Fadıloğlu, Atatürk’ün Gaziantep’e gelişini kutladı
Bakan sinyali verdi! Faturalarda değişikliğe gidilebilir
Bakan sinyali verdi! Faturalarda değişikliğe gidilebilir
Gaziantep'te karla mücadele sürüyor
Gaziantep'te karla mücadele sürüyor
Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı
Gaziantepli hayırseverlerin yardımları Cerablus'a ulaştırıldı
Yedi Başak'tan 'acil yardım' çağrısı
Yedi Başak'tan 'acil yardım' çağrısı
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu
Ekmek almak için evden çıktı komalık oldu
Karla mücadele çalışmaları helikopter destekli sürüyor
Karla mücadele çalışmaları helikopter destekli sürüyor
Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor
Kar Araban’da hayatı olumsuz etkiliyor
BOTAŞ: Doğal gaz depolarımız azami seviyede kullanılmaktadır
BOTAŞ: Doğal gaz depolarımız azami seviyede kullanılmaktadır
Gaziantep'te 9 ahırın çatısı çöktü
Gaziantep'te 9 ahırın çatısı çöktü
Karda ANKA evinize geliyor
Karda ANKA evinize geliyor
CAHİDE karda can dostların yanında   
CAHİDE karda can dostların yanında  
Yangında ölen iki kardeşi Vali Gül son yolculuğuna uğurladı
Yangında ölen iki kardeşi Vali Gül son yolculuğuna uğurladı
Odaya hizmet görmeye değil hizmet etmeye geldik
Odaya hizmet görmeye değil hizmet etmeye geldik
Yıllar sonra yağan kar çiftçinin yüzünü güldürdü
Yıllar sonra yağan kar çiftçinin yüzünü güldürdü
Yaşlı çifti AFAD çocuklarına ulaştırdı
Yaşlı çifti AFAD çocuklarına ulaştırdı
Vali Gül duyurdu: Yeniden başladı
Vali Gül duyurdu: Yeniden başladı
6 Avrupa ülkesinden eğitimciler Gaziantep'te ağırlandı
6 Avrupa ülkesinden eğitimciler Gaziantep'te ağırlandı
Gaziantep’te bir restoranın çatısı çöktü!
Gaziantep’te bir restoranın çatısı çöktü!
Büyükşehir, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı!
Büyükşehir, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı!
Şahinbey'de sokaktaki vatandaşlara sıcak çorba
Şahinbey'de sokaktaki vatandaşlara sıcak çorba
Soğuk kış günlerinde yaşlılara yürekleri ısıtan destek
Soğuk kış günlerinde yaşlılara yürekleri ısıtan destek
Örnek'ten mesleki eğitimle ilgili açıklama
Örnek'ten mesleki eğitimle ilgili açıklama
Gaziantep'in 6 günlük kar bilançosu
Gaziantep'in 6 günlük kar bilançosu
Vali Gül'den önemli uyarı!
Vali Gül'den önemli uyarı!
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar
Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar
Özkeçeci’den Sedef Kabaş hakkında suç duyurusu
Özkeçeci’den Sedef Kabaş hakkında suç duyurusu
Nizip'te karla mücadele devam ediyor
Nizip'te karla mücadele devam ediyor
Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu
Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu
Son 54 yılın en etkili kar yağışında karla mücadele sürüyor
Son 54 yılın en etkili kar yağışında karla mücadele sürüyor
610 firmaya dâhilde işleme izin belgesi verildi
610 firmaya dâhilde işleme izin belgesi verildi
Gaziantep'te kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Gaziantep'te kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Darphaneye işçi alınacak
Darphaneye işçi alınacak
Doğalgaz kesintisi üç sektör için uygulanmayacak
Doğalgaz kesintisi üç sektör için uygulanmayacak