2Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de alınan kararlar şu şekilde;

Deprem Mi Oldu? İşte Son Depremler! 13 Nisan 2024 Cumartesi Deprem Mi Oldu? İşte Son Depremler! 13 Nisan 2024 Cumartesi

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Muhabir: Haber Merkezi