8 Temmuz 2024 tarihli resmi Gazete ‘de alınan Kararlar şu şekilde;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fırat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Geleneksel Oyun ve Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2019/32487 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/13403 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2019/25945 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 19/3/2024 Tarihli ve 2020/2264 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/4/2024 Tarihli ve 2019/7966 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Resmi Gazete