Ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerini beyan etmeyenlerin denetleneceğini ve ceza uygulanacağını açıkladı.

Beyanname usulsüzlüklerini tespit etmek için vergi denetimlerinin yapılacağı ve cezanın usulsüzlüğün ciddiyetine göre belirleneceği ifade edildi.

2023 yılında kira geliri elde edenler, birden fazla işverenden ücret alanlar ve gayrimenkul satışından değer artışı kazananlar belirli koşullarda bu gelirlerini vergi dairesine veya elektronik ortamda beyan etmek zorunluluğu bulunuyor.

Beyanname vermeyenler, ceza ve faiz gibi süreçlerle karşılaşacak ve normalde kullanılacak vergi avantajlarından yararlanamayacaklar. Ayrıca, vergi idaresi gelirleri kendisi belirleyerek vergilendirme yapacak ve bu durumda normalde yararlanılabilecek vergi avantajlarından mahrum kalınabilecek.

Vergi Usul Kanunu'nun 344. maddesine göre kayba uğratılan vergiye bir kat vergi ziyaı cezası uygulanırken, beyanname vermeyen kira geliri veya değer artışı kazancı sahiplerine VUK m.352'ye göre birinci derece usulsüzlük cezası kesiliyor.

Gecikme faizi de ödeme emri tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlıyor ve borç ödenmezse 15 gün içinde haciz uygulanabiliyor.

Ödeme emri tebliğ edilen mükellefler, 15 gün içinde borçlarını ödemeli veya mal bildiriminde bulunmalıdır.

Borç ödenmezse veya mal bildiriminde bulunulmazsa, bir defaya mahsus olmak üzere hapse tazyik kararı verilebilir. Ancak genellikle hapis cezası yerine borcun tahsil edilmesi için haciz uygulanır.

Bu nedenle, ev sahiplerinin kira gelirlerini beyan etmeyi ihmal etmemesi ve vergi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmesi büyük önem taşıyor. Aksi halde cezalar ve yasal süreçlerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Kaynak: KAMU SON HABER