Bu konu uzun zamandır kamuoyunun ilgisini çekerken, depremzedelerin lehine çıkan ilk kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi tamamlandı. Daire, Sigorta Tahkim Komisyonunun DASK ile ilgili davalara bakma yetkisinin olduğunu ve kararların temyiz edilemeyeceğini belirtti. Böylece DASK ile ilgili karar verme yetkisinin olup olmadığına ilişkin sorular da yanıt bulmuş oldu.

“Sigorta Tahkim Komisyonu Yetkilidir”

Malatya Barosu Avukatı Çağdaş Karaoğlan

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin miktar itibariyle temyiz talebini reddettiği kararı değerlendiren Malatya Barosu Avukatı Çağdaş Karaoğlan, “Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık ve İtiraz Hakemleri, depremzedelerin lehine karar verdiler. Bu karar, miktar itibariyle temyize tabi olmadığı gibi, Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesinin 12. fıkrasındaki istisnai hükme göre, davalı DASK tarafından temyiz edildi. DASK’ın sigorta şirketi olmadığı için Tahkim Komisyonu’nun davaya bakamayacağı, davanın tarife değişikliği nedeniyle İdare Mahkemeleri’nde görülmesi gerektiği gibi iddialarla yapılan temyiz başvurusu, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından geçen hafta reddedildi. Bu kararla, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun DASK ile ilgili davalara bakmaya yetkili olduğu, dava değeri 238 bin 730 TL’nin altında olan tazminat talepleri için kararın temyiz edilemeyeceği ve uyuşmazlığın idari dava niteliğinde olmadığı kesinleşti” dedi. Karaoğlan, sözlerine şöyle devam etti: “Örnek vermek gerekirse, depremde evi ağır hasar gören 100 metrekarelik bir konut sahibi, DASK’tan aldığı 147 bin 784 TL tazminatın eski tarifeye göre hesaplandığını ve yeni tarifeye göre 147 bin 784 TL daha tazminat alması gerektiğini ileri sürerek Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurduğunda, Hakem Heyetleri davanın kabulüne karar verirse, bu karar kesin olacak ve karar ilam niteliğinde olduğu için tazminat icra yoluyla alınabilecektir. Ancak Hakem Heyetleri davanın reddine karar verirse, bu karar da kesin olacaktır ve dikkat edilmesi gereken nokta budur.”

“Hak Kayıpları Yaşanabilir”

Yargıtay’ın verdiği kararın esasa ilişkin olmadığını vurgulayan Karaoğlan, “Bu konuda henüz temyiz aşamasında bir inceleme yapılmadığı için, 238 bin 730 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda son sözü Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemleri söyleyecektir. Yargıtay esasa ilişkin bir inceleme yapana kadar, hakemler arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle aynı uyuşmazlık için farklı kararlar çıkabileceğini ve bu yüzden de hak kayıpları olabileceğini unutmamak gerekir” şeklinde konuştu.

Editör: Mizgin ATEŞ