Deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemiz, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve hükümetin ortak çabalarıyla deprem riskini minimize etmeye çalışıyor.

Depremler, yer kabuğundaki kırık zonlarda meydana gelen ani ve yüksek enerjili titreşimlerle karakterizedir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle bir deprem kuşağında yer aldığından, depremlerle baş etmek adına sürekli bir hazırlık içinde olmalıdır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika deprem verilerini düzenli olarak paylaşarak, vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Deprem anında doğru davranışın ve alınan hazırlıkların, can ve mal kayıplarını minimize etme açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, toplumun bu konuda bilinçli olmasının önemine dikkat çekiyor. Fay hatlarındaki kırıkların kontrolsüz bir şekilde serbest bıraktığı enerjiyi anlamak, yapısal olarak güvenli binaların inşa edilmesi, afet anında toplumun koordineli bir şekilde hareket etmesi gibi önlemler, deprem riskini azaltmada etkili olabilir.

Türkiye'deki deprem gerçeğiyle başa çıkabilmenin temelinde, bireylerin ve toplumun bilinçli hazırlıkları, deprem uzmanlarının önerilerine uyumu ve toplumsal dayanışmanın öne çıkması yatmaktadır. Herkesin deprem anında doğru davranışları öğrenmesi, acil durum planları oluşturması ve afetlere karşı hazır olması, toplumun genel güvenliğini artırabilir.

Sonuç olarak, depremlerle başa çıkma konusunda bilinçli hazırlık, uzman önerilerine uyum ve toplumsal dayanışmanın sağlanması, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle barışık bir şekilde yaşamasında kilit bir rol oynuyor. Bu bağlamda atılan her adım, ülkenin afetlere karşı direncini artırmaya yönelik önemli bir ilerleme olarak değerlendirilmelidir.

Son depremlerin listelerine aşağıda ki linklerden ulaşılabilir.

AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Muhabir: MEHMET FENER