Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla dünya genelinde 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı ve dünya toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihini Dünya Nüfus Günü olarak kabul etti. Bu özel günde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekerek, nüfus ve kalkınma konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Dunya Nufus Gunu 11 Temmuz

Dünya Nüfusunda İlk Üç: Hindistan, Çin ve ABD

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan oldu. Hindistan'ı, 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin ve 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yüzde 39,7'sini oluşturdu.

En Yüksek Çocuk Nüfus Oranına Sahip Ülkeler: Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranlarının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 55,5 ile Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeleri yüzde 54,2 ile Çad ve yüzde 54,0 ile Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 13,9 ile Kore Cumhuriyeti olurken, Japonya ve Singapur sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 14,2 oranları ile Kore'yi takip etti. Dünya çocuk nüfus oranı ortalama yüzde 29,8 iken, Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 26,0 ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'nin Çocuk Nüfus Oranı AB Ülkelerinden Yüksek

Türkiye, 85 milyon nüfusuyla dünya genelinde 18. sırada yer alıyor

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 23,3 ile İrlanda, yüzde 21,0 ile İsveç ve yüzde 20,7 ile Fransa oldu. En düşük çocuk nüfus oranları ise sırasıyla yüzde 15,1 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 16,0 ile Portekiz olarak belirlendi. Türkiye'nin çocuk nüfus oranı yüzde 26,0 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek çıktı.

Genç Nüfus Oranının En Yüksek Olduğu Ülke: Suriye

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında 15-24 yaş grubu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 24,1 ile Suriye oldu. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Doğu Timor yüzde 22,3, Eritre yüzde 22,1 oranlarıyla Suriye'yi izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 6,8 ile Ukrayna olurken, Katar ve Monako sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 8,5 oranlarıyla Ukrayna'nın ardından geldi. Dünya genelinde genç nüfus oranı yüzde 15,5 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 15,1 ile dünya ortalamasının hemen altında kaldı.

Türkiye'nin Genç Nüfus Oranı AB Ülkelerinden Yüksek

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 13,1 ile İrlanda, yüzde 12,0 ile Danimarka ve yüzde 11,9 ile Hollanda oldu. En düşük genç nüfus oranına sahip ülkeler ise sırasıyla yüzde 9,0 ile Malta, yüzde 9,4 ile Litvanya ve yüzde 9,5 ile Bulgaristan ve Slovenya oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek çıktı.

Yaşlı Nüfus Oranının En Yüksek Olduğu Ülke: Monako

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 35,8 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 30,1 ile Japonya ve yüzde 24,5 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 1,6 ile Katar olurken, Uganda ve Zambiya sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 1,8 oranlarıyla Katar'ın ardından geldi. Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı yüzde 10 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 10,2 ile dünya ortalamasının hemen üzerinde çıktı.

Türkiye'nin Yaşlı Nüfus Oranı AB Ülkelerinden Düşük

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler yüzde 24,5 ile İtalya, yüzde 23,6 ile Finlandiya ve yüzde 23,3 ile Portekiz oldu. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler ise sırasıyla yüzde 15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,4 ile Lüksemburg ve yüzde 15,5 ile İrlanda oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10,2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük çıktı.

En Yüksek Doğurganlık Hızına Sahip Ülke: Nijer

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke 6,67 çocuk ile Nijer oldu. Nijer'i 6,12 çocuk ile Çad ve 6,10 çocuk ile Somali takip etti. Doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke 0,88 çocuk ile Kore Cumhuriyeti olurken, Singapur ve Andorra ile San Marino sırasıyla 1,04 ve 1,15 oranlarıyla Kore'yi izledi. Dünya genelinde doğurganlık hızı ortalama 2,31 çocuk iken, Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'nin Doğurganlık Hızı AB Ülkelerinin Altında

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin doğurganlık hızları incelendiğinde, en yüksek doğurganlık hızına sahip ülke 1,79 çocuk ile Fransa oldu. Fransa'yı 1,76 çocuk ile İrlanda ve 1,74 çocuk ile Romanya takip etti. En düşük doğurganlık hızına sahip ülke 1,22 çocuk ile Malta olurken, İspanya ve İtalya sırasıyla 1,29 ve 1,30 oranlarıyla Malta'nın ardından geldi. Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51 çocuk ile AB üyesi 27 ülkenin ortalamasının altında kaldı.

En Yüksek Beklenen Yaşam Süresi: Monako

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,4 yıl iken, erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 76 yıl oldu. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 85,2 yıl ile Monako oldu. Monako'yu 83,2 yıl ile Lihtenştayn ve 82,6 yıl ile İsviçre takip etti. Erkekler için beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 52,0 yıl ile Çad olurken, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti sırasıyla 52,1 ve 53,4 oranlarıyla Çad'ın ardından geldi. Türkiye'nin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 74,8 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde çıktı.

Erkekler İçin Beklenen Yaşam Süresi: AB Ülkeleri

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, en yüksek beklenen yaşam süresi 82,1 yıl ile İtalya ve İsveç'te oldu. Bu ülkeleri 81,8 yıl ile Malta ve 81,4 yıl ile İspanya takip etti. En düşük beklenen yaşam süresi ise 69,5 yıl ile Bulgaristan'da olurken, Letonya ve Romanya sırasıyla 71,7 yıl ve Litvanya 72,3 yıl ile Bulgaristan'ın ardından geldi. Türkiye'nin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 74,8 yıl ile AB üye ülkeleri ortalamasının altında kaldı.

Kadınlar İçin Beklenen Yaşam Süresi: Monako

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke 89,0 yıl ile Monako oldu. Monako'yu 88 yıl ile Japonya ve 87,2 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 54,2 yıl ile Nijerya olurken, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti sırasıyla 55,4 ve 57,7 oranlarıyla Nijerya'nın ardından geldi. Türkiye'nin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,3 yıl ile dünya ortalamasının üzerinde çıktı.

Kadınlar İçin Beklenen Yaşam Süresi: AB Ülkeleri

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, en yüksek beklenen yaşam süresi 86,7 yıl ile İspanya'da oldu. İspanya'yı 86,1 yıl ile İtalya ve Fransa, 85,8 yıl ile Malta izledi. En düşük beklenen yaşam süresi ise 76,4 yıl ile Bulgaristan'da olurken, Romanya ve Letonya sırasıyla 78,6 ve 80,2 yıl ile Bulgaristan'ın ardından geldi. Türkiye'nin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi 80,3 yıl ile AB üye ülkeleri ortalamasının altında kaldı.

Kaynak: İHA

Editör: Mehmet Fener