Ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, tüm yakıt ürünlerinin fiyatlarını etkilemekle birlikte, her ürünün fiyatı kendi arz ve talep dengesine göre ayrı ayrı belirlenir. Rafineri fiyatları, Akdeniz bölgesindeki en ulaşılabilir serbest dünya piyasasında oluşan benzin ve motorin fiyatlarına dayanarak, rafineriler tarafından belirli bir metodoloji ile belirlenir.

FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNİN NEDENLERİ

Rafinerilerin fiyat metodolojisi, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yerel fiyatlara hızlı bir şekilde yansımasını önler. Fiyat metodolojisi gereği, rafineri sahibinin referans fiyat ortalaması belirli bir aralıkta olduğu sürece fiyat değişikliği yapmaz, ancak bu fiyat bandını aşağı ya da yukarı yönde aştığında, kırılımın yönüne bağlı olarak yeni fiyatlar belirlenir.

HAM PETROL FİYATLARININ YAKIT FİYATLARINA ETKİSİ

Petrol piyasasındaki tüm petrol türlerinin fiyatları, ham petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilenir, ancak her ürünün fiyat oluşumu kendi arz-talep mekanizmasına göre belirlenir. Fiyatların oluşumunu etkileyen birçok faktör vardır. Benzin ve motorin ürün fiyatları ile ham petrol fiyatları arasında pozitif yönlü ve yüksek bir ilişki bulunmaktadır. Geçmiş verilere dayanarak yapılan bir istatistik çalışmasında, Brent petrol fiyatı ile kurşunsuz benzin fiyatları arasındaki ilişki %90, motorin fiyatları ile arasındaki ilişki ise %96 olarak belirlenmiştir.

DÖVİZ KURUNUN FİYATLARA ETKİSİ

Yerel fiyatlar, uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarındaki ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenir. Bu durum, döviz kuru artışının veya azalışının yakıt fiyatlarına yüzde oranında bir etkisi olduğunu gösterir.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.03 TL Motorin fiyatı: 43,64 TL Otogaz fiyatı: 22,28 TL.

Muhabir: MEHMET FENER