Gaziantep'in geçmişini araştıran ve belgeleri yayınlayan Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi, yeni eserlerini Panorama 25 Aralık Müzesi'nde düzenlediği bir lansmanla kamuoyuna sundu. 10 ciltlik bir külliyat olarak planlanan "Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri Belgeleri Işığında Ayıntab" serisinin ilk iki kitabı olan "Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler" ile "İskan ve Göç" kitapları ile yılda iki kez çıkarılacak olan Gaziantep Bellek Dergisi'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılında Gaziantep" özel sayısı tanıtıldı.

Peş Peşe Uyarı! AFAD'dan 4 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı! Peş Peşe Uyarı! AFAD'dan 4 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Gazilik Unvanı'nın 103. yılında gerçekleştirilen lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, kitap ve dergiye katkı sağlayan yazarlar ve araştırmacılar katıldı.

KİTAPLARDA GAZİANTEP'İN SALGIN, AFET VE GÖÇ TARİHİ

Osmanlı Devlet Arşivleri'nden Gaziantep ile ilgili siyasi, idari, eğitim, sosyal, dini konularda yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanan kitaplarda, Gaziantep'in salgın hastalık, doğal afet ve göç tarihine ışık tutan belgeler yer alıyor. Kitaplarda, o dönemde Ayıntab adıyla anılan Gazi şehrinde yaşanan olayları anlatan 126 belgenin tam transkripsiyonu sunuluyor.

Gaziantep Kent Arşivi’nin Yeni Kitapları Tanıtıldı

Serinin ilk kitabı olan "Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler" kitabında, Gaziantep'te Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülen veba, kolera, tifo, sıtma gibi salgın hastalıkların yanı sıra deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin kentteki etkileri ve alınan önlemler belgelerle aktarılıyor.

Serinin ikinci kitabı olan "İskan ve Göç" kitabında ise Gaziantep'e Osmanlı Dönemi'nde gerçekleşen göç ve iskan hareketleri, bölgedeki aşiretler ve göçmen gruplar, kentteki nüfus yapısı ve demografik değişimler belgelerle anlatılıyor.

DERGİDE GAZİANTEP'İN CUMHURİYET TARİHİ

Lansmanda tanıtılan bir diğer yayın ise Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından yılda iki kez yayınlanacak olan Gaziantep Bellek Dergisi'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılında Gaziantep" özel sayısı oldu. Dergide, Gaziantep'in Cumhuriyet dönemindeki siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine dair 10 farklı yazarın yazıları yer alıyor. Dergi, Gaziantep'in zengin kent belleğini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

GÜZELBEY: GAZİANTEP'İN TARİHİNİ ARAŞTIRMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU

Lansmanda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin 2018 yılında kurulduğunu ve kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını belirtti. Güzelbey, şunları söyledi:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sanat etkinliklerimizin yanı sıra kitaplarımızla, sempozyumlarımızla ve çalıştaylarımızla kentimizin kültürüne ve tarihine katkı sunmaya çalışıyoruz. Gaziantep'in tarihini araştırmak ve belgelemek bizim boynumuzun borcu. Bu amaçla birçok arşivi kendi bünyemize kattık. Osmanlı, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Arşivleri gibi birçok arşivden Gaziantep ile ilgili belgeleri topladık. Dijital arşiv ve kütüphanelerimizi oluşturduk. Bunlarla araştırmacılarımıza ve kentimizle ilgili bilgi isteyenlere bir merkez haline geldik. Bugün de yeni yayınlarımızı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziantep'in tarihine ışık tutan bu eserlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Editör: Bahri Uçar