İLAN
T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/444 Esas Davacı Gaziantep Valiliği Yatırım ve Denetleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescil) davasında Davalı Serdal Hasan Uğurlu(245*****206)'nun adresi tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün davalıya ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Duruşma gününün 15/10/2024 tarih ve saat 09:30'da olduğu, Davalı adına kayıtlı taşınmazın davacı İdarece 2942 sayılı Kam. Yas.'nın 4650 say.Kanunla değ.10.Md.Gereğince Kamulaştırma işlemi başlatıldığından 30günlük süre içinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal-adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği açılacak davada husumeti davacı İdareye yöneltileceği kamulaştırma işlemine dava açtığınız takdirde mahkememize bilgi verilmesi aksi takdirde kamulaştırmanın kesinleşeceği mahkemece tespit edilen bedeli adınıza G.antep Vakıflar Bnk.Şb.Müd.'ne yatırılacağı davaya veya değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10gün içinde mahkememize yazılı bildirmeniz gerektiği, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02043289