Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Oda temsilcileri tarafından oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu'nda bayrak değişimi yaşandı. Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıda oybirliği ile İKK Sekreterliği görevini Aslı Tezel'den devralan İMO Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, Tezel'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
ŞEHİRLE İLGİLİ ATILAN ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
19. dönem TMMOB İKK Sekreterliği görevine getirilen Burkay Güçyetmez, görevinin öneminin bilincinde olduğunu ifade ederek, "TMMOB İKK olarak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz Gaziantep ve ülkemiz olacaktır. Bir taraftan mimar, mühendis ve şehir plancısı üyelerimizin sorunlarının çözümü için mücadele ederken, diğer taraftan da şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına duyarlı bir çalışma anlayışı ile hareket edeceğiz. Bilimin ışığında hareket ederek, tüm bilgi, birikim ve tecrübelerimizi daha yaşanabilir bir Gaziantep ve Türkiye için kullanacağız. Teknik bilgi ve birikimlerimizle kamu yararını düşünen, toplum odaklı, çevreye, insan haklarına duyarlı, demokrasiden yana tavrımızla tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının sesi olacağız. Şehrimizle ilgili atılan her adımın takipçisi olacağız. Sorunları dile getirirken, çözüm önerilerimizi de kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.


TMMOB GAZİANTEP İKK ÇATISI ALTINDA 18 ODA BULUNUYOR
 TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu şu bileşenlerden oluşuyor: İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mühendisleri Odası, Şehir Planlamacıları Odası ve Tekstil Mühendisleri Odası.

Kaynak: bulten