Kübizm, 20. yüzyılın başlarında empresyonizme karşı olarak doğan sanat akımıdır. Kübizmin temelleri Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından atılmıştır. Kübizm, resmedilen nesneleri geometrik şekillere bölerek, farklı açılardan göstermeyi amaçlar. Kübizm, resim ve edebiyatın yanı sıra mimari, heykel ve mobilya tasarımı gibi diğer sanat alanlarında da etkili olmuştur. Kübizm örnekleri, sanat tarihinin en önemli eserleri arasında yer alır. Bu makalede, kübizm nedir, kübizmin örnekleri, özellikleri, türleri, temsilcileri ve eserleri hakkında bilgi vereceğiz.

Kübizm Özellikleri

Pablo Picasso Vieux Marc Şişesi, Cam, Gitar ve Gazete (1913)

Kübizm, empresyonizmin aksine, duyumlar yerine kalıcı şeylerin sanat eserlerine aktarılması gerektiğini savunur. Buna göre, bir insanın dış görünüşünü tasvir etmek yerine, onun kafasındaki düşünceleri resme yansıtmak gerekir. Kübizm, gerçek dünyanın oldukça karmaşık olmasına dikkat çeker. Gerçek dünyayı eserimize yansıtmak istiyorsak, aynı gündelik yaşantımızda yaptığımız gibi olayları parçalara bölmemiz gerekir. Parçalanan olayları birleştirmek ve bir kurgu ortaya çıkarmak ise, sanatçının duygularına kalır. Analiz-sentez metodu olarak adlandırılan bu yöntemde parçalar, genellikle geometrik şekillerle ifade edilir. Kübizm isminin doğuşu da buradan gelir. Kübizm, üç boyutlu bir cismi iki boyutlu yüzeye aktarmak için farklı teknikler kullanır. Bu tekniklerden bazıları şunlardır:

  • Çoklu bakış açısı: Resmedilen nesnenin farklı yönlerini aynı anda göstermek için kullanılır. Böylece, nesnenin hem profili hem de önden görünüşü görülebilir.
  • Çarpıtma: Resmedilen nesnenin oranlarını, renklerini veya biçimlerini değiştirmek için kullanılır. Böylece, nesnenin daha soyut veya sembolik bir anlam kazanması sağlanır.
  • Kolaj: Resmedilen nesneye farklı malzemeler eklemek için kullanılır. Böylece, nesnenin gerçekliği ile sanat eserinin gerçekliği arasında bir karşıtlık oluşturulur.

Kübizm Türleri

Kübizm, gelişimi sürecinde farklı türlere ayrılmıştır.

Bu türlerden en önemlileri şunlardır:

Analitik kübizm

Pablo Picasso, Mandolinli Kız (Fanny Tellier), 1910.

Kübizmin ilk dönemi olarak kabul edilir. 1907-1912 yılları arasında Picasso ve Braque tarafından geliştirilmiştir. Bu dönemde, resmedilen nesneler küçük geometrik parçalara bölünmüş ve gri, kahverengi, yeşil gibi soluk renkler kullanılmıştır. Bu nedenle, bu tür kübizme “küçük küpçükler” veya “gri kübizm” de denir. Bu dönemin en ünlü eseri, Picasso’nun Avignonlu Kadınlar tablosudur.

Sentetik Kübizm

Suze Bardağı ve Şişesi, Pablo Picasso, 1912.

Kübizmin ikinci dönemi olarak kabul edilir. 1912-1919 yılları arasında Picasso, Braque, Juan Gris ve diğer sanatçılar tarafından geliştirilmiştir. Bu dönemde, resmedilen nesneler daha büyük ve renkli geometrik parçalara bölünmüş ve kolaj tekniği kullanılmıştır. Bu nedenle, bu tür kübizme “papier collé” veya “yapıştırma kağıt” da denir. Bu dönemin en ünlü eseri, Picasso’nun Mandolinli Kız tablosudur.

Gaziantep’te Dervişin Yolculuğu: Tasavvuf ve Sanatın İstanbul Buluşması Gaziantep’te Dervişin Yolculuğu: Tasavvuf ve Sanatın İstanbul Buluşması

Kübizm Temsilcileri ve Eserleri

Pablo Picasso

Kübizmin kurucuları ve en önemli temsilcileri Picasso ve Braque’tir. Bu iki sanatçı, kübizmin gelişimine büyük katkı sağlamış ve birçok eser üretmiştir. Picasso’nun en ünlü kübizm eserleri arasında; Avignonlu Kadınlar, Ağlayan Kadın, Hazeranlı Natürmort, Ambroise Vollard Portresi sayılabilir. Braque’nin en ünlü kübizm eserleri arasında ise; L’Estaque’de Evler, Viyolonselci, Gitar, Pipo ve Kitap, Müzik Aletleri sayılabilir.

Kübizmi destekleyen diğer sanatçılar arasında ise; Albert Gleizes, Juan Gris, Fernand Leger, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Henri Le Fauconnier, Jean Metzinger, Francis Picabia, Jacques Villon gibi isimler yer alır. Bu sanatçıların kübizm eserleri arasında; Kübist Bir Manzara İçinde Yelkenli Tekne, Gitar ve Gazete, Üç Kadın, Eiffel Kulesi, Çıplak, Şapkalı Adam, Dans, Büyük Parisli sayılabilir.

Kübizm Örnekleri Nelerdir?

Rica ederim. Kübizm örnekleri listesi hazırlamak için web araması yaptım. İşte bulduğum bazı eserler ve sanatçıları:

Avignonlu Kadınlar

Avignonlu Kızlar, 1907, Tuval üzerine yağlı boya, 243.9 x 233.7 cm, Museum of Modern Art, New York, ABD.

Pablo Picasso’nun 1907 yılında yaptığı ve kübizmin başlangıcı olarak kabul edilen tablosu. Bir genelevdeki beş hayat kadınını geometrik şekillere bölerek resmetmiştir.

Mandolinli Kız

Pablo Picasso Mandolinli Kiz

Pablo Picasso’nun 1910 yılında yaptığı ve sentetik kübizmin özelliklerini gösteren tablosu. Bir kızın yüzünü ve vücudunu farklı açılardan göstererek, mandolin gibi nesnelerle birlikte kolaj tekniği kullanmıştır.

L’Estaque’de Evler

Georges Braque L’Estaque’de Viyadükt

Georges Braque’nin 1908 yılında yaptığı ve kübizmin ilk dönemine ait olan tablosu. Güney Fransa’daki bir kasabanın manzarasını gri, kahverengi ve yeşil tonlarında resmetmiştir.

Gitar ve Gazete

Guitar and Newspaper, 1925

Juan Gris’in 1913 yılında yaptığı ve sentetik kübizmin örneklerinden biri olan tablosu. Bir gitarın ve gazetenin parçalarını renkli geometrik şekillerle bir araya getirmiştir.

Üç Kadın

Fernand Leger Üç Kadın

Fernand Leger’in 1921 yılında yaptığı ve kübizmin son dönemine ait olan tablosu. Üç kadının figürlerini basit ve düz çizgilerle resmetmiştir.

Kübizm Etkileri

Pablo Picasso'nun 1937'de yaptığı en ünlü Kübist tablolardan biri olan 'Guernica'

Kübizm, 20. yüzyılın en önemli sanat akımlarından biri olarak kabul edilir. Kübizm, sadece resim ve edebiyat alanında değil, aynı zamanda mimari, heykel, mobilya tasarımı, müzik, sinema, fotoğrafçılık gibi diğer sanat alanlarında da etkili olmuştur. Kübizm, sanatın gerçekliği yansıtmak yerine, gerçekliği yaratmak için bir araç olduğunu göstermiştir. Kübizm, ayrıca, soyut sanat, dadaizm, sürrealizm, fütürizm, orfizm, vortisizm, konstrüktivizm, suprematizm, neoplastisizm gibi diğer sanat akımlarının ortaya çıkmasına ilham vermiştir.

Sonuç olarak Kübizm, 20. yüzyılın başlarında empresyonizme karşı olarak doğan sanat akımıdır. Kübizmin temelleri Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından atılmıştır. Kübizm, resmedilen nesneleri geometrik şekillere bölerek, farklı açılardan göstermeyi amaçlar. Kübizm, resim ve edebiyatın yanı sıra mimari, heykel ve mobilya tasarımı gibi diğer sanat alanlarında da etkili olmuştur. Kübizm örnekleri, sanat tarihinin en önemli eserleri arasında yer alır. Kübizm, sanatın gerçekliği yansıtmak yerine, gerçekliği yaratmak için bir araç olduğunu göstermiştir. Kübizm, ayrıca, soyut sanat, dadaizm, sürrealizm, fütürizm, orfizm, vortisizm, konstrüktivizm, suprematizm, neoplastisizm gibi diğer sanat akımlarının ortaya çıkmasına ilham vermiştir.