Memur Maaşlarına Enflasyon Zammı! İşte O Rakamlar… Memur Maaşlarına Enflasyon Zammı! İşte O Rakamlar…

Miras hukukundaki önemli değişiklikle birlikte, babadan ve diğer aile büyüklerinden kalan miras paylarının kardeşler arasında devri süreci hızlandı.

Hisseli tapu sahipleri için getirilen yeni düzenleme, tapu satışı işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Hisseli tapu sahipleri için tapu satışı çözüm yollarını araştırırken, yeni düzenlemeyle birlikte hisseli tapuların devri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Kardeşler arasında miras paylaşımı konusunda anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla getirilen düzenleme ile artık yazılı olarak yapılan anlaşmalar geçerli olacak.

Karşılıklı olarak imzalanan anlaşmaların noter onaylı olmasına gerek kalmayacak, bu da miras paylaşımlarını kolaylaştıracak.

Hisseli tapu almak isteyen vatandaşlar için ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak sınırlar belirlenecek ve parseller tespit edilecek.

Bu süreç, hisseli tapu sahipleri için daha şeffaf bir satın alma sürecini beraberinde getirecek. Miras kalan bir evin kardeşlere devri için artık yazılı bir sözleşme yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışında ise hissedarların ortak karar alması ve tapu devri işlemlerine bizzat katılması gerekecek. Ayrıca, hissedarlar tüm işlemleri bir avukat aracılığıyla gerçekleştirebilecek ve vekâlet verme seçeneğinden de faydalanabilecekler.

Yapılan satış işlemlerinden sonra hisse sahiplerine düşen paylar ödenecek ve tapuda tüm hisse sahiplerinin hazır bulunması, işlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için önem arz edecek.

Hisseli tapu devri konusundaki yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha etkili ve hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi