Sadece Türkiye'nin değil, makarna sektöründe dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Gaziantep merkezli Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS), tahmin edilen ve gerçekleşen bilanço rakamlarını açıkladı

Oba Makarnacılık (OBAMS), tarafından 5 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu hakkında açıklama yapıldı.

Buna göre Fiyat Tespit Raporu’nda yer alan varsayımların gerçekleşme tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Ünlü Menkul Kıymetler tarafından hazırlanan Fiyat tespit raporunda projeksiyonlar USD cinsinden yapılmıştır. 2024 yılı ilk 3 ayında gerçekleşen ortalama Amerikan Doları Kuru: 30,8722 olduğundan, USD tahminler bu kur ile Türk Lirasına çevrilmiştir.

Şirketimiz, 2024 yılı ilk üç aylık dönemde 131 milyon 200 bin USD hasılat gerçekleştirmiştir. Buna göre; Fiyat Tespit raporunda 652 milyon 200 bin USD olarak tahmin edilen 2024 yıllık hasılat tutarının % 20, 12’si ilk üç aylık dönemde gerçekleşmiştir.

Oba Makarna Bilanço Rakamlarını Açıkladı! 2

Fiyat tespit raporunda 2024 yılı FAVÖK tutarı 78 Milyon 100 bin USD öngörülmüştür. Şirketimiz 2024 yılı ilk 3 aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde FAVÖK tutarının 8 milyon 300 bin USD şeklinde olduğu ve fiyat tespit raporunda tahmin edilen yıllık FAVÖK tutarının %10,58’i oranında gerçekleşme olduğu tespit edilmiştir.

Şirketin geçmiş performans trendine bakıldığında, yılın ilk yarısında ikinci yarıya göre daha düşük satış ve karlılık gerçekleşmeleri olduğu göz önüne alındığında gerçekleşmenin normal seviyede olduğu söylenebilir.

Sonuç olarak, Fiyat Tespit Raporunda Şirketimizin özsermaye değerinin ve halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden İNA Analizinde 2024 tüm yıl için öngörülen hasılat varsayımının 2024tümyıl için öngörülen FAVÖK varsayımının 2024 yılı ilk 3 aylık dönem sonu itibariyle sırasıyla %20,12’si ve %10,58’i gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle, Şirketimizin 2024 yılı ilk 3 aylık dönem sonu itibariyle mali performansı Fiyat Tespit Raporundaki Hasılat ve FAVÖK varsayımlarına uygun gerçekleşmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ