Müslümanlar için kutsal sayılan üç ayların başlangıcı olan Regâib Kandili, bu yıl 3 Şubat Perşembe akşamı idrak edilecek. Regâib Kandili, Receb ayının ilk Cuma gecesi kutlanan ve bol sevap, mükafat, faziletli amel anlamlarına gelen bir gece olarak biliniyor. Peki, Regâib Kandili’nin anlamı ve önemi nedir? Regâib Kandili’nde hangi ibadetler yapılmalıdır? İşte Regâib Kandili ile ilgili merak edilenler…

Regâib Kandili, Arapça “regaip” kelimesinden türetilmiş olup, “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamına gelmektedirBu gece, Allah’ın rahmet ve bereketinin bolca verildiği, ibadet edenlerin arzularının kabul edildiği ümit edilen bir gece olarak kabul edilmektedirRegâib Kandili, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in annesi Hz. Amine’nin hamile kaldığı gece olduğu için de önemlidir.

Regâib Kandili’nde yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

 • Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kur’an ziyafetleri verilmeli, Allah’ın kelamına olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

 • Peygamber Efendimiz (s.a.v)'e salat ü selamlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

 • Kaza, nafile namazlar kılınmalı, varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınmalı, kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
 • Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.
 • Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı, ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli.
 • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
 • Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
 • Mü’minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
 • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
 • Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattı zikrederek dualar etmeli.
 • Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmeli.

Regâib Kandili, aynı zamanda üç ayların başlangıcıdır. Üç aylar, Receb, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. Bu aylar, Müslümanlar için ibadet, hayır, hasenat, dua, tövbe ve istiğfar açısından çok değerli ve bereketli aylardır. Bu aylarda yapılan ibadetlerin, yapılan hayır ve hasenatın, okunan Kur’an-ı Kerim’in, tutulan orucun, verilen sadakanın, yapılan zikir ve duaların Allah katında daha fazla sevap olduğu inanılır.

Regâib Kandili, Müslümanlar için bir fırsat gecesidir. Bu geceyi ihya ederek, Allah’ın rahmet, mağfiret ve bereketinden istifade etmeye çalışmalıyız. Bu gece, hayatımızı gözden geçirmek, kendimizi muhasebe etmek, günahlarımızdan tövbe etmek, ibadetlerimizi artırmak, hayır ve hasenat yapmak, kardeşlik ve barışı pekiştirmek için bir vesiledir. Bu gece, Allah’a yakınlaşmak, O’nun rızasını kazanmak, O’nun affına ve merhametine sığınmak için bir fırsattır. Bu gece, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ümmeti olmanın şuurunu yenilemek, O’nun sünnetine sarılmak, O’nun sevgisini ve övgüsünü kazanmak için bir fırsattır. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in nuruyla aydınlanmak, O’nun mesajlarını anlamak ve yaşamak için bir fırsattır. Bu gece, Müslüman kardeşlerimizle gönül bağlarımızı güçlendirmek, onlara dua etmek, onlara yardım etmek, onlara sevgi ve saygı göstermek için bir fırsattır. Bu gece, bize verilen nimetlere şükretmek, bize bahşedilen hayatı anlamlı kılmak, bize emanet edilen sorumlulukları yerine getirmek için bir fırsattır.

Bu gece, Rabbimizin bizden istediği gibi olmaya, O’nun yolunda yürümeye, O’nun emir ve yasaklarına uymaya, O’nun rızasını kazanmaya niyet edelim. Bu gece, kalbimizi temizleyelim, ruhumuzu arındıralım, nefsimizi terbiye edelim, aklımızı aydınlatalım, irademizi güçlendirelim. Bu gece, bütün Müslümanların birliği, dirliği, kardeşliği, huzuru, güveni, barışı, refahı, saadeti için dua edelim. Bu gece, bütün insanlığın hidayeti, ıslahı, selameti için dua edelim. Bu gece, bütün mazlumların, mağdurların, yoksulların, yetimlerin, öksüzlerin, kimsesizlerin, hastaların, esirlerin, şehitlerin, gazi ve gazilerin, borçluların, dertlilerin, sıkıntılıların, zor durumda olanların yardımcısı, kurtarıcısı, şefaatçısı, hamisi, dostu, velisi olması için dua edelim. Bu gece, bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan, eksikliklerimizden, isyanlarımızdan, nankörlüklerimizden, gafletlerimizden, cehaletlerimizden, zulümlerimizden, kötülüklerimizden, fitnelerimizden, fesatlarımızdan, hastalıklarımızdan, bela ve musibetlerimizden kurtulmak için dua edelim.