Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık alanında önemli değişiklikler getiren kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini duyurdu. Kanun teklifi, diş hekimliği, ebelik, uzmanlık, ilaç, tıbbi cihaz, sağlık turizmi, malpraktis, sözleşmeli personel, aile hekimliği ve hastane yönetimi gibi konularda yeni düzenlemeler içeriyor.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören Kanun Teklifi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Başta Komisyon Başkanı olmak üzere, görüş ve önerileri ile kanun teklifine katkılarda bulunan tüm komisyon üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Diş taşı oluşumu nedir, tedavi yöntemleri nelerdir? Diş taşı oluşumu nedir, tedavi yöntemleri nelerdir?

Kanun teklifinin Meclis’ten geçerek kanunlaşması durumunda, diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılacak. Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanacak. Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılacak. İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılacak. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılacak. Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirlenecek. Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendirilecek; sözleşme fesih koşulları yasayla belirlenecek. Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınacak. Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanacak. Sözleşmeli personel sayıları artırılacak. Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirlenecek; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturulacak; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanacak. Hastane koordinasyon kurulu kurulacak.

Muhabir: Ahmet Kuş