T.C.
GAZİANTEP 08/07/2024
İCRA DAİRESİ
2013/50407 ESAS

T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZ KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO: 2013/50407 ESAS
BORÇLU: ÖZ MURAT HAYV. YEMEK GIDA ET VE SÜT ÜR. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.


İLAN:
          Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasından ipotekli ve kıymet takdiri yapılan Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Hürriyet Mahallesi Ziyaret Mevkii 64 Ada 10 Parselde kayıtlı Avlulu Kargir Ev vasıflı 190,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın bilirkişilerden kıymet takdir raporu alınmış buna göre taşınmaza aşağıdaki değer biçilmiştir.

1-Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Hürriyet Mahallesi Ziyaret Mevkii 64 Ada 10 Parselde kayıtlı Avlulu Kargir Ev vasıflı 190,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 26/07/2023 tarihindeki değeri: 240.600,00 TL

          Dairemizin yukarıda numarası yazılı dosyasında borçlu ÖZ MURAT HAYV. YEMEK GIDA ET VE SÜT ÜR. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'nin bilinen tüm adreslerine kıymet takdiri raporu tebliğ edilememiş ve adres araştırması yapılmasına rağmen borçlu şirketin başkaca adresi bulunamamış olduğundan taşınmazın kıymet takdiri raporunun ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir; işbu belge İcra İflas Kanunu ve 128/a maddesi ile Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca borçlu ÖZ MURAT HAYV. YEMEK GIDA ET VE SÜT ÜR. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne kıymet takdiri raporunun tebliği mahiyetinde olup İcra İflas Kanunu ve 128/a maddesi uyarınca işbu kıymet takdiri raporunun tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) GÜNLÜK yasal süreye ilavaten 15 (onbeş) GÜN olmak üzere toplam 22 (yirmi iki) GÜN içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde kıymet takdir raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği hususu tarafınıza İHTAR VE İLAN olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02059354