T.C.
GAZİANTEP
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .37776216-2016/627-Ceza Dava Dosyası
İLAN

Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/12/2023 tarih ve 2016/627 Esas 2023/1035 Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde Abdulhalim ve Asya oğlu 22/12/1984 Halep doğumlu sanık Khaled SALO'ın Güveni Kötüye Kullanma suçundan yapılan yargılama sonucunda hakkında düşme karar verilen sanık Khaled SALO'nun açık adresinin tespit edilemediği, katılan vekilinin istinaf talebi üzerine kendisine gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde tebliğ edilmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.29.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02012420