T.C.
GAZİANTEP
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .37776216-2018/673-Ceza Dava Dosyası
İLAN

Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/12/2023 tarih ve 2018/673 Esas 2023/1037 Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde Muhammet ve Vahide oğlu 02/09/1985 Halep doğumlu sanık Vail ABDURRAHMAN'ın Tehdit (TCK 107/2) suçundan yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine karar verilen sanık Vail ABDURRAHMAN'ın açık adresinin tespit edilemediği, kendisine gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde tebliğ edilmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.29.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02012404