T.C.
GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. CEZA DAİRESİ
Esas No : 2018/3047
Karar No: 2019/673
İLAN

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında;
Bilal ve Gülperi kızı 03/09/1989 doğumlu Sibel KARAKOÇ,hakkındaSilahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Kahramanmaraş 3. Ağır CezaMahkemesinin 12/06/2018 tarih2017/20 esas ve 2018/195 karar sayılı ilamıylamahkumiyetkararınayönelik sanık müdafiince yapılan istinaf başvurusunun Dairemizce esastan reddine karar verildiği,

Dairemiz kararının sanık Bilal ve Gülperi kızı 03/09/1989 doğumlu Sibel KARAKOÇ'un adresi tüm araştırmalararağmen bulunamayan ve gıyabi tebliği mümkün olmaması ve tebliğ yapılamadığından 7201 sayılı yasanın 28/1. maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 5271 sayılı CMK'nun 291. maddesi uyarınca takip edilen 15 gün içinde sanık tarafından dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek veya bulunulan Ceza İnfaz Kurumu aracılığıyla dairemize dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay ilgili ceza dairesi tarafından incelenmek üzere temyiz yasa yoluna başvurulmadığı takdirde verilen kararın kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 05/07/2024Tahsin ŞEKER Fikret ATAÇ

#ilangovtr Basın No ILN02058483