Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam

85 279 553

85 372 377

İstanbul

15 907 951

15 655 924

Ankara

5 782 285

5 803 482

İzmir

4 462 056

4 479 525

Bursa

3 194 720

3 214 571

Antalya

2 688 004

2 696 249

Konya

2 296 347

2 320 241

Adana

2 274 106

2 270 298

Şanlıurfa

2 170 110

2 213 964

Gaziantep

2 154 051

2 164 134

Kocaeli

2 079 072

2 102 907

Mersin

1 916 432

1 938 389

Diyarbakır

1 804 880

1 818 133

Hatay

1 686 043

1 544 640

Manisa

1 468 279

1 475 716

Kayseri

1 441 523

1 445 683

Samsun

1 368 488

1 377 546

Balıkesir

1 257 590

1 273 519

Tekirdağ

1 142 451

1 167 059

Aydın

1 148 241

1 161 702

Van

1 128 749

1 127 612

Kahramanmaraş

1 177 436

1 116 618

Sakarya

1 080 080

1 098 115

Muğla

1 048 185

1 066 736

Denizli

1 056 332

1 059 082

Eskişehir

906 617

915 418

Mardin

870 374

888 874

Trabzon

818 023

824 352

Ordu

763 190

775 800

Afyonkarahisar

747 555

751 344

Erzurum

749 754

749 993

Malatya

812 580

742 725

Sivas

634 924

650 401

Batman

634 491

647 205

Tokat

596 454

606 934

Adıyaman

635 169

604 978

Elazığ

591 497

604 411

Zonguldak

588 510

591 492

Kütahya

580 701

575 674

Şırnak

557 605

570 745

Çanakkale

559 383

570 499

Osmaniye

559 405

557 666

Çorum

524 130

528 351

Ağrı

510 626

511 238

Giresun

450 862

461 712

Isparta

445 325

449 777

Aksaray

433 055

438 504

Yozgat

418 442

420 699

Edirne

414 714

419 913

Düzce

405 131

409 865

Muş

399 202

399 879

Kastamonu

378 115

388 990

Kırklareli

369 347

377 156

Niğde

365 419

377 080

Uşak

375 454

377 001

Bitlis

353 988

359 747

Rize

344 016

350 506

Siirt

331 311

347 412

Amasya

338 267

339 529

Bolu

320 824

324 789

Nevşehir

310 011

315 994

Yalova

296 333

304 780

Hakkari

275 333

287 625

Kırıkkale

277 046

285 744

Bingöl

282 556

285 655

Kars

274 829

278 335

Burdur

273 799

277 452

Karaman

260 838

263 960

Karabük

252 058

255 242

Kırşehir

244 519

247 179

Erzincan

239 223

243 399

Sinop

220 799

229 716

Bilecik

228 673

228 058

Iğdır

203 594

209 738

Bartın

203 351

207 238

Çankırı

195 766

205 501

Artvin

169 403

172 356

Kilis

147 919

155 179

Gümüşhane

144 544

148 539

Ardahan

92 481

92 819

Tunceli

84 366

89 317

Bayburt

84 241

86 047

Kaynak: AA