2018'de 7 milyon 186 bin 204 olan 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımına bakıldığında, bu kesimin yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini ise kadınlar oluşturdu. 65-74 yaş grubu yaşlılar çoğunlukta olup, 85 ve daha yukarı yaş grubu ise daha az oranda bulunmaktadır. 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı 6 bin 609 olarak belirlendi.Nufus

Gaziantep’in Değerli İş Adamı Ali Sığındı, Hayatını Kaybetti! Gaziantep’in Değerli İş Adamı Ali Sığındı, Hayatını Kaybetti!

Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte yaş yapısı da değişti. Ortanca yaşın 2018'de 32 iken, 2023'te 34'e yükseldi. Ortanca yaş, erkeklerde 33,2 iken kadınlarda 34,7 olarak hesaplandı.

Türkiye'de yaşlı bağımlılık oranı artış gösterdi. 100 çalışan kişiye düşen yaşlı sayısı 2018'de yüzde 12,9 iken, 2023'te yüzde 15'e çıktı.

Türkiye, yaşlı nüfus oranı açısından dünya genelinde 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip iller Sinop, Kastamonu ve Giresun iken, en düşük oran Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da görüldü.

Türkiye'de her dört haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunmaktadır. En yüksek tek kişilik yaşlı hanehalkı oranına sahip il Balıkesir, en düşük oran ise Hakkari'dir.

Bu veriler, Türkiye'deki yaşlı nüfusun artış eğiliminde olduğunu ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının giderek arttığını göstermektedir.

Muhabir: Haber Merkezi