Yapılan düzenlemeyle, bitkisel veya hayvansal üretimde bulunan çiftçilere yönelik 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi imkanı sunulacak. Bu kredi imkanından yararlanacak üreticiler, kredinin yüzde 70'ini tarımsal girdiler için ayni, yüzde 30'unu ise nakit olarak kullanabilecekler.

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı "Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre, çiftçilere sağlanacak kredi imkanları belirlendi.

FAİZ İNDİRİMİNE İLAVE AVANTAJLAR

Üretim planlaması yapan çiftçiler yüzde 20, Bakanlıkça yayımlanan tip sözleşmeler ile sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler ise yüzde 15 ilave faiz/kar payı indiriminden yararlanabilecekler. Ayrıca, hastalıktan ari işletmelere yüzde 70-100 oranlarında faiz/kar payı indirimi sağlanacak.

YENİ YATIRIMLARA DESTEK

Bakanlık, yeni kurulacak seralar, kapalı bitkisel üretim üniteleri, mantar üretim tesisleri ve meyve bahçeleri için kredi kullanımını kolaylaştıracak. Bu yatırımlar için Bakanlık birimlerince onaylanan uygunluk belgeleri ile kredi kullanımı yapılacak.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı kapsamında, Bakanlık tarafından desteklenen projeler yüzde 50 faiz/kar payı indirimli yatırım ve işletme kredisi/finansmanından yararlanabilecekler.

YENİ YATIRIM FIRSATLARI

Biyo-tarım yatırımları için de kredi/finansman imkanı sağlanacak. Mikrobiyal gübre üretim tesisleri, organik gübre üretim yatırımları gibi biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini içeren yatırımlar da desteklenecek. Yeni yatırımlar için ise tarım dışı ve/veya tarımsal yapı izinlerinin alınmış olması şartı aranacak.

Muhabir: Mehmet Fener