Mehmet Şimşek, zorunlu deprem sigortası ve ZAS'taki yenilikler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, zorunlu deprem sigortası, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrası bir kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe girmişti. Şimşek, bu sigorta ile sivil konutların sigorta kapsamına alınması ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulmasının sağlandığını belirtti.

2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile güncellenen bu model, kurulduğu günden bugüne kadar zorunlu deprem sigortasıyla sivil konutlara deprem afeti için teminat sunarken, son olarak 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremler kapsamında yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11,3 milyon poliçe kapsamında deprem afetine ilişkin teminat sunuyor.

 

Şimşek, şunları kaydetti:

"Kısa sürede devreye alınacak ZAS ile ek olarak sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edilmesi öngörülüyor. Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor. Ayrıca, mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken zorunlu afet sigortasıyla kapsama eklenen doğal afetlerin yapısı gereği köy alanları da kapsama alındı. Hedefimiz, ZAS'ın haziran sonu itibarıyla devreye alınmasıdır."

Kaynak: Dünya