Referans Gazetesi

Sağlıkçılar, yaşanabilir ücret ve 7200 ek gösterge istiyor

Sağlıkçılar, “Emekliliğe yansıyacak, yaşanabilir ücret ve 7200 ek gösterge derhal verilsin” demek için tüm Türkiye’ de eş zamanlı sokağa inecek. Gaziantep-Kilis Tabipler Odası da, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinik Girişi önünde bir basın açıklaması yaparak, sağlık emekçilerin eyleme destek verme çağrısı yaptı.

  • 03 Kasım 2021
  • Haber Merkezi

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, oda olarak sağlık çalışanlarının emeğinin görünmesini, hakkının ödenmesini istediklerini ifade ederek “Türk Tabipleri Birliği olarak hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istiyoruz. Sağlıkçılar olarak emeğimizin görünmesini, hakkımızın ödenmesini istiyor, “ek ödeme değil tek ödeme” diyoruz” dedi.

SAĞLIKÇILAR, YAŞANABİLİR ÜCRET VE 7200 EK GÖSTERGE İSTİYOR

Sağlıkçılar, “Emekliliğe yansıyacak, yaşanabilir ücret ve 7200 ek gösterge derhal verilsin” demek için tüm Türkiye’ de eş zamanlı sokağa inecek. Gaziantep-Kilis Tabipler Odası da, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinik Girişi önünde bir basın açıklaması yaparak, sağlık emekçilerin eyleme destek verme çağrısı yaptı. Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, oda olarak sağlık çalışanlarının emeğinin görünmesini, hakkının ödenmesini istediklerini ifade ederek “Ek ödeme değil tek ödeme istiyoruz” dedi.

Sağlıkçılar, “Emekliliğe yansıyacak, yaşanabilir ücret ve 7200 ek gösterge derhal verilsin” demek için tüm Türkiye’ de eş zamanlı sokağa inecek. Gaziantep-Kilis Tabipler Odası, sağlık emekçilerine eyleme destek verme çağrısı yaptı.

SAĞLIKÇILAR ANKARA’YA “BEYAZ YÜRÜYÜŞ” GERÇEKLEŞTİRECEK

 Türk Tabipler Birliği (TTB), sağlıkçıların taleplerini dile getirmek için 23 Kasım’da Ankara’ya “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştireceğini duyurdu. TTB Ayrıca 23 Kasım’a kadar yapacakları etkinliklerle hekimlerin sorunlarını dile getirecek.

Konuyla ilgili Gaziantep-Kilis Tabipler Odası da, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinik Girişi önünde bir basın açıklaması yaparak, sağlık emekçilerin eyleme destek verme çağrısı yaptı.

“7200 EK GÖSTERGE VE YÜKSELTİLMİŞ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI İSTİYORUZ”

Açıklamayı okuyan Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, yaşanabilir ücret, 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istediklerini söyleyerek, “Türk Tabipleri Birliği olarak hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istiyoruz. Sağlık çalışanları olarak emeğimizin görünmesini, hakkımızın ödenmesini istiyor, ‘ek ödeme değil tek ödeme’ diyoruz” dedi.

GİDEREK BÜYÜYEN BİR SORUN DAHA VAR: ‘GEÇİNEMEMEK’

Hekimlerin çalışma koşullarına dikkat çeken Tarla, “Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Hekimlik yapabilmek; çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki-insancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozukluklarının yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var: ‘Geçinememek’” dedi.

EMEKLERİN KARŞILIĞI ALKIŞTAN ÖTEYE GİTMEDİ

Ek ödeme adaletsizliğinin çalışma barışını bozduğunu belirten Tarla, Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları, Mart 2020’den itibaren COVID-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle, tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak; aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik/klinik/yoğun bakımlarında, filyasyonda ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. “Hakkınız ödenmez” denmiş ve gerçekten ödenmemiş, emeklerinin karşılığında alkıştan öteye gidilmemiştir. Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş, ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON ARTIYOR, ZAMLAR BİTMİYOR: “GEÇİNEMİYORUZ”

Son dönemde her yerden “Geçinemiyoruz” sesleri yükseldiğine dikkat çeken Tarla, “Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden “GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2021 TÜRK-İŞ araştırmasının sonucuna göre; aylık gelirde yoksulluk sınırı 9.500 TL’dir. 2021 Temmuz ayı enflasyonu %18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranı %8,45 düzeyinde kalmıştır. Bağımsız araştırmacılar ve tüketici derneklerinin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği "gerçek enflasyon" yüzde %45’tir. Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır” dedi.

HEKİMLER İSTİFA EDİYOR, EMEKLİYE AYRILIYOR

Hekimler ağır çalışma koşulları nedeniyle istifa ettiğine dikkat çeken Tarla, “Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hâlâ devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı dokuz bin kişiyi bulmaktadır, buna henüz asistan olduğu halde istifa edenler de dâhildir. Önceki dönemle karşılaştırınca %20’lik bir artış söz konusudur. Yine son 20 ayda üç bin hekim emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış %40’ı bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmek durumunda olduğu aşikardır” dedi.

7200 EK GÖSTERGE VE YÜKSELTİLMİŞ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI ORANI İSTİYORUZ

Yaşanabilir ücret, 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı oranı istediklerini belirten Tarla, “Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği olarak derhal; Hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge uygulanması talebimizi tekrarlıyoruz. Devlet memuru hekimler için ek göstergeler; 10 yıl ve üstü, 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200; uzman için 6400; 8. derece pratisyen için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli 4 yıl ve üstü profesör doktor için 7200, doçent için 6800 olmalıdır. Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için %700; uzman için %550; 8. derece pratisyen için %360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için %700, doçent için %625 olmalıdır. Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 000TL’den, emeklilikte 10 000 TL den daha az olmamalıdır” dedi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE YÜRÜYÜŞ ÇAĞRISI

Sağlıkçılara yürüyüş çağrısında bulunan Tarla, “İçinde bulunduğumuz Kasım Ayı boyunca “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Ve elbette sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor, 23 Kasım Salı günü İstanbul’dan “Beyaz Yürüyüş”ü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da yapacağımız “Beyaz Forum”da da mücadele hattımızı birlikte tartışacağımızı bir kere daha duyuruyoruz” diye konuştu.

BAHRİ UÇAR


Captcha işaretlenmemiş.
Diğer Haberler
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
"Hayati tehlikesi devam ediyor"
"Hayati tehlikesi devam ediyor"
Bakanlık açıkladı: 54 ecza deposu ile 261 eczaneye idari işlem başlatıldı
Bakanlık açıkladı: 54 ecza deposu ile 261 eczaneye idari işlem başlatıldı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde sağlığına kavuştu
Şahinbey Belediyesi sosyal tesislerinde sağlığına kavuştu
Geçmeyen Bel Ağrınızın Nedeni Romatizma Olabilir!
Geçmeyen Bel Ağrınızın Nedeni Romatizma Olabilir!
DSÖ: Omicron'un daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok
DSÖ: Omicron'un daha hızlı yayıldığına dair kanıt yok
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
SANKO’da Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı
SANKO’da Çocuk Endokrinolojisi Kliniği hizmete alındı
Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat!
Düzelmeyen boğaz enfeksiyonuna dikkat!
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat!
Bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat!
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Türkiye’de bir ilk: Gezici Protez Merkezi
Türkiye’de bir ilk: Gezici Protez Merkezi
Medical Park Hastanesi’nden Öğretmene Vefa
Medical Park Hastanesi’nden Öğretmene Vefa
Yerli Kovid-19 ilacı Faz-2 aşamasına geçti
Yerli Kovid-19 ilacı Faz-2 aşamasına geçti
TURKOVAC hakkında merak edilenler 5 soruda yanıt buldu
TURKOVAC hakkında merak edilenler 5 soruda yanıt buldu
Bakan Koca müjdeyi duyurdu!
Bakan Koca müjdeyi duyurdu!
Bulunmayan ilaç sayısı gün geçtikçe artıyor!
Bulunmayan ilaç sayısı gün geçtikçe artıyor!
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
'Tedavi edilmeyen diş hastalıkları pek çok organı etkiliyor' uyarısı
'Tedavi edilmeyen diş hastalıkları pek çok organı etkiliyor' uyarısı
Mesane kanserinin belirtilerine dikkat!
Mesane kanserinin belirtilerine dikkat!
Turkovac'ın acil kullanımı için müracaat edildi
Turkovac'ın acil kullanımı için müracaat edildi
Covid-19 salgınında yeni tedaviler devreye konulacak
Covid-19 salgınında yeni tedaviler devreye konulacak
Hasta ve yakınlarına akılcı ilaç uyarısı
Hasta ve yakınlarına akılcı ilaç uyarısı
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç tedariki açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç tedariki açıklaması
Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek
Kovid-19 aşısını erteleyenler Aşı İletişimi Rehberi'ndeki adımlara göre bilgilendirilecek
Koronavirus Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirus Bilim Kurulu toplanıyor
Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği
Gaziantep'te prematüre bebeklere farkındalık etkinliği
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı
Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde eşine böbreğini bağışladı
SANKO Hastanesi'nde “III. Diyetisyen Olarak Çalışmak” adlı panel düzenlendi
SANKO Hastanesi'nde “III. Diyetisyen Olarak Çalışmak” adlı panel düzenlendi
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Halk özel hastanelere muhtaç bırakılıyor
Halk özel hastanelere muhtaç bırakılıyor
Diyabetten Anka'da kurtuldu
Diyabetten Anka'da kurtuldu
Fakülte kontenjanları derhal azaltılmalı
Fakülte kontenjanları derhal azaltılmalı
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Yanlış tedavi ciddi sorunlara yol açabilir
Yanlış tedavi ciddi sorunlara yol açabilir
Akciğer Kanserleri Çoğu Zaman Belirti Vermez!
Akciğer Kanserleri Çoğu Zaman Belirti Vermez!
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Coronavirüs toplum psikolojisini nasıl etkiledi?
Coronavirüs toplum psikolojisini nasıl etkiledi?
Ağız ve diş bakımı çocukluk döneminde alışkanlıkla başlar
Ağız ve diş bakımı çocukluk döneminde alışkanlıkla başlar
Haritayı gören mutlu oldu!
Haritayı gören mutlu oldu!
İlgi gören uygulama hekimlerin işini kolaylaştırdı
İlgi gören uygulama hekimlerin işini kolaylaştırdı
Diş gelişimine iyi gelen besinler tüketilmeli
Diş gelişimine iyi gelen besinler tüketilmeli
Migren stresiyle başa çıkmak için gevşeme egzersizleri öneriliyor
Migren stresiyle başa çıkmak için gevşeme egzersizleri öneriliyor
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Son 24 saatlik Covid-19 bilançosu
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
Kovid-19'a yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor