Türkiye'de seçimlerin modernize edilmesi adına atılan önemli bir adım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından oluşturulan çalışma grubuyla gerçekleşiyor.

Türkiye'de elektronik oylama şu an için yalnızca yurtdışında bulunan seçmenlere yönelik olarak kullanılabiliyor. Ancak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar, bu sistemin kapsamını genişletmeyi ve ülke içinde de kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Sahada Yeniden Refah’a Büyük İlgi Sahada Yeniden Refah’a Büyük İlgi

YSK Başkanı Ahmet Yener'in, Türkiye'de elektronik oylamaya yönelik olumlu açıklamaları sonrasında oluşturulan çalışma grubu, yurt dışındaki benzer uygulamaları inceleyerek bilgisayar ve yazılım altyapısı üzerinde çalışmalara başladı. Bu kapsamlı çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak olan sistem, öncelikle meslek örgütleri, kooperatifler ve üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılacak.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, YSK Başkanı Ahmet Yener'in çağrısının ardından görüşme yaparak çalışmalara başlama kararı aldıklarını belirtti. Ünüvar, üniversite olarak verdikleri bilimsel ve teknik destekle çalışmalara öncülük ettiklerini, seçim güvenliği, yazılım ve hukuk konularındaki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ise oluşturulan çalışma grubunun 3 aşamadan oluştuğunu belirterek, "Siyasal Bilgiler Fakültesi ve YSK uzmanlarının yer aldığı birinci grup seçim sistemleri ve matematiği üzerine çalışıyor. İkinci grup, hukuki düzenlemeleri inceleyerek Türkiye'deki mevzuatla karşılaştırma yaparken, üçüncü grup ise yazılım ve bilgisayar altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Çalışmaların seçimden sonra yoğunlaşması beklenirken, projenin tamamlanmasının ardından milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve mahalli idareler seçimlerine entegre edilmesi planlanıyor. Ancak Prof. Dr. Orhan Çelik, sistemin öncelikle üniversitelerdeki öğrenci temsilcisi seçimlerinde kullanılmasını hedeflediklerini ve bu aşamada sistemin test edilebileceğini belirtti.

Elektronik seçim, zaman ve maliyet avantajları, güvenlik altyapısı, hızlı sonuç elde etme imkanı gibi avantajlar sunarken, hukuki altyapının oluşturulması da önem arz ediyor. Prof. Dr. Orhan Çelik, bu konuda YSK'nin veya TBMM'nin adım atması gerektiğini vurgulayarak, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için çoklu bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Elektronik seçim, Türkiye'nin demokratik süreçlerinde çağdaş bir dönüşümü temsil ederken, bu çalışma grubu da bu yöndeki önemli adımlardan birini atmış oluyor.

Kaynak: AA