Erdoğan, Guterres ile Gazze krizini görüştü Erdoğan, Guterres ile Gazze krizini görüştü

Yargıtay Başkanlığı, Şerafettin Can Atalay hakkında verilen beraat kararının bozulmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına sert tepki gösterdi. Yargıtay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa koyucunun iradesine aykırı bir karar verdiği ve yargısal sınırını aştığı ifade edildi.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın 83. maddesindeki dokunulmazlık hükmünü göz ardı ederek, Anayasa’nın 14. maddesindeki suç ve cezaların kanuniliği ilkesini işlevsiz bıraktığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa’nın 83. maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14. maddesini işlevsiz bırakmıştır. Bu kararla, Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 83. maddesindeki dokunulmazlık hükmünü ihlal etmiş, Anayasa’nın 14. maddesindeki suç ve cezaların kanuniliği ilkesini yok saymıştır. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’nin yargısal sınırını aştığını göstermektedir.”

Açıklamada, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının yalnızca Anayasa Mahkemesi’nin değil, tüm yargı organlarının görevidir. Açıklamada, şöyle denildi:

“Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesi’nin değil, tüm yargı organlarının görevidir. Yargıtay, 155 yıllık köklü bir geçmişe sahip, adli yargının en üst temyiz mercii olup üyelerinin tamamı alanlarında uzman ve deneyimli yüksek hakimlerden oluşmaktadır. Yargıtay, Anayasa’nın 154. maddesi ve Yargıtay Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, adli yargı alanında hukukun ülkede eşit şekilde uygulanmasını sağlama görevini yerine getirmektedir. Bu görev, hukukun objektif, belirli ve öngörülebilir olması, eşitlik ve hukuki güvenliğin ve özellikle de adil yargılanma hakkının teminatıdır.”