Cemre, ilkbaharın başlangıcını haber veren ve yüzyıllardır geleneksel olarak inanılan bir olaydır. Cemre, yedişer gün arayla önce havada, sonra su ve toprakta oluştuğu düşünülen sıcaklık artışıdır. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısınacağına ve baharın geleceğine inanılır. Peki, 2024’te cemreler ne zaman düşecek? İşte cemrelerin düşeceği tarihler…

İlk Cemre 19-20 Şubat’ta Havaya Düşecek

Cemrelerin ilki, her yıl olduğu gibi 20 Şubat tarihinden başlayarak havaya düşecektir. 2024 yılında ise ilk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren havanın sıcaklığının artacağı ve kışın sona ereceği düşünülüyor.

İkinci Cemre 27 Şubat’ta Suya Düşecek

Cemrelerin ikincisi, ilk cemreden bir hafta sonra suya düşecektir. 2024 yılında ise ikinci cemre 27 Şubat tarihinde suya düşmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren suyun sıcaklığının artacağı ve buzların eriyeceği düşünülüyor.

Üçüncü Cemre 6 Mart’ta Toprağa Düşecek

Cemrelerin üçüncüsü ve sonuncusu, ikinci cemreden bir hafta sonra toprağa düşecektir. 2024 yılında ise üçüncü cemre 6 Mart tarihinde toprağa düşmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren toprağın sıcaklığının artacağı ve bitkilerin yeşermeye başlayacağı düşünülüyor.

Cemre Nedir? Nereden Gelir?

Cemre, Arapça kökenli bir sözcüktür ve ateş anlamına gelir. Cemre, aynı zamanda Mina Vadisi’nde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taş yığınlarına da verilen bir isimdir.

Cemre, Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre, İmere veya Emire adı verilen bir cinin neden olduğuna inanılan bir olaydır. Bu cin, ilkbaharda görünür ve titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşer ve onları eritir. Oradan da yere girer ve toprağı ısıtır. Emire, baharın gelişini simgeler. Bulgarlarda ise Zemire adı verilir. Anadolu Türkçesindeki Cemre sözcüğü, bu adların benzetme yoluyla değişmiş hali olabilir.

Cemre, aynı zamanda tasavvufta kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları olan bir sözcüktür. Ateş, temizlenmeyi ve yeniden doğuşu ifade eder. Ateş, aşk kavramının da yakıcılığıyla ilişkilidir.

Cemre, Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan “boz ayın dört çarşambası” uygulamasını da anlatan bir sözcüktür. Buradaki “Cemle” de “İmir, İmere, Emire” sözcükleriyle bağlantılıdır. Bazı sözlüklerde Arap dilinden geldiği belirtilse de, bu doğru değildir.

Muhabir: MEHMET FENER