Birçok kişi günümüzde teknolojinin kaçınılmaz bataklığının içinde, hiçbir insan artık teknolojik aletler ve teknolojinin kendisi olmadan yaşayamaz hale geldi ve bu durum bir bağımlılığı ortaya çıkardığı gibi yeni kavramları da insan hayatına soktu.

Öyle ki bu kavramların başında Teknostres ve Sosyotelizm kavramları gelmektedir ve istesek de istemesek de biz veya bir başkası bu kavramları bizzat yaşar hale geldi. Peki nedir bu kavramlar?

Teknostres: Bireyin teknolojiden kaynaklanan nedenlerden dolayı stres sürecini yaşamasıyla endişe, kaygı, korku, öfke, tedirginlik gibi stres tepkilerini vermesi teknostres olarak adlandırılmaktadır.

Sosyotelizm: Kişilerarası iletişim sırasında, sürekli olarak akıllı telefon ve sosyal medyaya bakılması ve ağlar aracılığıyla sosyal hale gelinmesi günümüzde sosyotelizm olarak tanımlanmaktadır.

TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Bağımlılığa neden olur.

Asosyalliğe yol açar.

Para israfına sebep olur.

Sağlık sorunlarına yol açar.

Dikkat dağınıklığına neden olur.

Çevre sorunlarına yol açar.

Yaratıcılığı azaltır.

Zamanın boşa harcanmasına sebep olur.

İnsanların işsiz kalmasına neden olur.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sosyal medya bağımlılığı ve akıllı telefon bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri ortaya çıktı. İnsanlar her gün vaktinin çok büyük bir kısmını sosyal medya ya da akıllı telefon kullanarak geçiriyor.

Çoğu insan, arkadaşları ile dışarıda buluşmak yerine evde zaman geçirmeyi tercih eder. Teknoloji, uzaktan iletişimi çok kolay hale getirirken yüz yüze iletişimin pek tercih edilmemesine yol açar.

Bu maddeyi akıllı telefonlar üzerinden açıklayabiliriz. Her yıl çok sayıda akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Dünya genelinde çoğu kişi, ihtiyacı olmamasına rağmen her yıl yeni bir akıllı telefon satın alıyor. Bu da para israfına neden oluyor.

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarda fazla vakit geçirmek, bağımlılık başta olmak üzere sırt ve kol ağrısı,

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dikkat dağıtıcı pek çok etken mevcut. Örneğin bilgisayar üzerinden ödev yaparken veya bir proje üzerinde çalışırken sosyal medya hizmetleri dikkat dağıtabiliyor.

Teknoloji su, çevre ve gürültü kirliliğine neden olur. Bu, teknoloji gelişiminin en kötü taraflarından bir tanesi. Meydana gelen kirlilik, canlıların yaşamını olumsuz yönde etkiler.

İnsanların çoğu, zamanının büyük kısmını teknolojik cihazlarda geçirir. Bu durum, yaratıcılığın önemli ölçüde azalmasına yol açar.

Teknoloji, insanların zamanının boşa harcamasına neden olur. Örneğin öğrenciler ya da üniversite adayları ders çalışmak yerine uzun saatler boyunca internette gezinir veya video oyunu oynar.

Üretimin makineler üzerinden yapılmaya başlanması ile birlikte çoğu insan işsiz kaldı. Robotların daha yaygın bir şekilde çeşitli sektörlerde yer almasıyla birlikte pek çok mesleğin işsiz kalacağı tahmin ediliyor.