Yapay zeka iş hayatından, sağlık sektörüne, … danışmanlıktan, savunma/savaş sanayisine her alanda gelişmeleri devam ediyor.

Bu gelişmelerden dikkatimi çekenlerden biri geçen günler de uluslar arası tanınmış bir yayın organının Türkçe versiyonunda, ABD’nin yeni savunma programına dair olandı. 

Program konusu savaşlarda son kararı yapay zekanın vermesi için ABD’nin İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı meşhur kısaltması ile DARPA savaşlarda ve afet, krizler gibi savunmalarda kararı yapay zekanın alacağı bir program üzerine çalışıyor.

İlk aşamada yapılamasa da ilerleyen aşamalar da son kararı yapay zeka programlarının vermesi düşünülüyor, buna yapay zekanın sanayileşmesi demek uygun düşer.

DARPA, program ismi en kısa zamanda karar alınmaya atfen “Şu Anda” (In the Moment) konulmuş. Karar alma sürecinde ki belirsizlikten kaynaklı o çok kritik zaman kayıp dezavantajlarını ortadan kaldırmak istiyor.

Yapay zekanın bir bilgisayar programı gibi ama meslektaş işlevi göreceğini anlatılan haberde yapay zekaya kişilik atfı yapılıyor.

Yapay zekanın karar alma veri tabanı son derece çeşitli ve derin olarak danışman ve karar alıcı görevler göreceği iddia ediliyor.

Örneğin bir savaştasınız zayiatlar ve sakatlanmalar veriyorsunuz, yapay zeka ilk zayiatta taktiksel tavsiyeler söylerken artan ölümler, sakatlanmalardan, hastanelerde ki doluluk ve ilaç miktarına… göre oranlarına bakarak daha vahşi tavsiyeler vermesi  kuvvetle muhtemeldir.

Askeri literatürde kontrolün dışına çıkabileni imha et yaklaşımı yapay zekada bir ihtimal olarak önceden belirlenecek ve yapay zeka vahşi kararlar almaya yaklaşacaktır. 

Yapay zekâ sorumluluk alarak alacağı kararların etik yönleri ve yapay zekâya bir kimlik (elektronik kişi) tanınması için çeşitli çalışmalar yapılıyor veya toplumsal tepkiyi şimdiden yatıştırmak için çalışmalar yapılıyormuş gibi yapılıyor.

Gazze denemesi

İfade etmeye çalıştığım bu olayların saha da denemesi Gazze'de maalesef deneniyor.

Çeşitli medyalarda da çıkan haberlerde İsrail devleti yapay zeka’yı ilk kez Gazze savaşında kullanıyor.

Bu kanlı deney sonucu ne olursa olsun maalesef geliştirilmesi ve yenilerinin sahaya sürülmesi için örnek vaka olacak.

Savaş sanayisinde her biri diğerinden daha öldürücü teknolojiler fuarlar da gösterilmesi ve bunu yapan mühendis vd kişilerin gurur ile olaya sahiplenmesi utanç verici propagandadır.

Yapay zeka gibi müthiş bir mühendislik onu yaşatma ve yaşamak için kullanmaya araştırmalar yapmalıyız.

Saygılarımla.

Son söz: Kontrolsüz güç, güç değildir Carl Lewis